Skip to content

192.168.0.100 IP -adress för lokala nätverk

11 de augusti de 2021
GettyImages 541282164 5c6af24dc9e77c000119fba8

192.168.0.100 är en privat IP -adress, vilket innebär att den enbart används på privata nätverk där det skulle vara IP -adressen till antingen routern eller en av enheterna i nätverket. Routertillverkare tilldelar routrar en standard privat IP -adress. Adressen 192.168.0.100 är inte en vanlig routeradress. Ändå använder några få bredbandsroutermodeller och åtkomstpunkter det (liksom andra enheter), inklusive några Netgear -modeller och några skrivare av bland annat SerComm och USRobotics.

Hur privata IP -adresser fungerar

Privata nätverks IP -adresser kan inte nås direkt från internet men kan tillåta vilken enhet som helst i ett lokalt nätverk att ansluta till en annan enhet i det nätverket. Internet Assigned Numbers Authority (IANA) hanterar IP -adresser och har reserverat vissa nummerblock för att vara privata. Dessa är:

 • 10.0.0.0 till 10.255.255.255
 • 172.16.0.0 till 172.31.255.255
 • 192.168.0.0 till 192.168.255.255

Privata IP -adresser kan inte användas av någon webbplats eller enhet på internet eller ett lokalt nätverk. Till exempel fungerar en ping till en privat adress endast om den genereras av en annan enhet i det lokala nätverket. Det fungerar inte om det görs ett försök utanför nätverket. Av denna anledning behöver privata IP -adresser inte vara unika utom inom sitt lokala nätverk. Det finns inget speciellt med någon privat IP -adress. En enhet i ett lokalt nätverk får inte förbättrad prestanda eller bättre säkerhet genom att ha 192.168.0.100 som adress jämfört med en annan privat adress.

Konfigurera 192.168.0.100 i routerns administrativa konsol

Privata IP -adresser hanteras via routerns administrativa konsol. Om du vill konfigurera din router eller annan enhet, inklusive att ändra dess standard -IP -adress eller tilldela en specifik adress till en enhet i ditt nätverk, öppnar du en webbläsare och anger dess IP -adress i URL -adressfältet. En vanlig router -IP -adress är 192.168.1.1, även om routerns leverantör anger konsolens adress. Routrar levereras med ett standard användarnamn och lösenord. Användarnamn är vanligtvis administration eller användare, medan lösenord kan vara administration, användare, eller 1234. Vissa enheter levereras utan ett standardnamn och lösenord, så att du kan komma åt konsolen genom att klicka genom inloggningsdialogrutan. Ange alltid ett användarnamn och starkt lösenord i din routeradministratörskonsol för att förhindra att någon i ditt lokala nätverk ändrar inställningarna.

Hitta din enhets IP -adress

Enhetens IP -adress skrivs vanligtvis ut på kartongen eller på enhetens undersida. Om du inte hittar det kan du komma åt det från din dator. För att hitta routerns standard -IP -adress, använd Windows ipconfig verktyg:

 1. Välj Sök fältet till höger om Start meny.

 2. Stiga på kommandotolken, välj sedan Kommandotolken för att starta verktyget.

  Skärmdump av kommandotolken och cmd -söktermen i Windows 10

 3. Stiga på ipconfig för att visa en lista över datorns anslutningar.

  Skärmdump av kommandotolken i Windows 10 som visar kommandot ipconfig

 4. Routerns IP -adress visas under Lokal anslutning och identifieras som Huvudingång.

  Standard Gateway -resultat av kommandot ipconfig i kommandotolken i Windows 10

Automatisk adresstilldelning av 192.168.0.100

En vanlig användning av adressen 192.168.0.100 är att en router automatiskt tilldelar den till en enhet i sitt nätverk. Till exempel konfigurerar administratörer ibland routrar som har 192.168.0.1 som standardadress för att använda 192.168.0.100 som startadress för deras DHCP -område. Denna inställning gör det möjligt för den första enheten i nätverket att få en adress som slutar med ett lättare att komma ihåg runt nummer (100) snarare än nästa adress i sekvensen (2). Alternativt kan administratörer ibland konfigurera routerns klient -IP -intervall som 192.168.0.2 till 192.168.0.99, vilket gör att 192.168.0.100 är tillgängligt för statisk tilldelning av IP -adresser.

Undvik IP -adresskonflikter

Undvik att manuellt tilldela denna adress eller någon adress som tillhör en routers DHCP -adressintervall. I annat fall kan IP -adresskonflikter uppstå eftersom routern kan tilldela en adress som används. Kontrollera routerns konsolinställningar för att bestämma DHCP -poolen som den definierade. Routrar definierar detta intervall med en kombination av flera inställningar, inklusive:

 • Nätverksmask: Routerns undernät definierar minsta och högsta tillåtna privata IP -adress.
 • Startadress: Startnummer för intervallet (används för att ytterligare begränsa inom delnätet).
 • Maximalt antal klienter: En ytterligare gräns som vissa routrar tillämpar utöver masken.