Saltar al contenido

Databaser för nybörjare

25 de diciembre de 2022
Databaser for nyborjare

På ytan kan en databas verka ungefär som ett kalkylblad; den presenterar data ordnade i kolumner och rader. Men det är där likheten slutar, eftersom en databas är mycket kraftfullare.

Vad kan en databas göra?

Om databasen är relationell, vilket de flesta databaser är, korsreferenser poster i olika tabeller. Det betyder att du kan skapa relationer mellan tabeller. Om du till exempel länkade en kundtabell med en ordertabell, kan du hitta alla inköpsorder från ordertabellen som en enskild kund från kundtabellen någonsin bearbetade, eller förfina den ytterligare för att endast returnera de order som behandlats under en viss tidsperiod – eller nästan vilken typ av kombination du kan tänka dig. På grund av dessa tabellrelationer stöder en databas komplexa frågor, med olika kombinationer av kolumner över tabeller och filter för att finjustera vilka rader som återkommer efter att frågan har körts. En databas utför komplexa aggregerade beräkningar över flera tabeller. Du kan till exempel lista utgifter över ett dussin butiker, inklusive alla möjliga delsummor, och sedan en slutsumma. En databas upprätthåller konsistens och dataintegritet, undviker duplicering och säkerställer datanoggrannhet genom dess design och en rad begränsningar.

Vad är strukturen i en databas?

Som enklast är en databas uppbyggd av tabeller som innehåller kolumner och rader. Data separeras efter kategorier i tabeller för att undvika dubbelarbete. Till exempel kan ett företag ha en tabell för anställda, en för kunder och en annan för produkter. Varje rad i en tabell kallas a spela inoch varje cell är en fält. Varje fält (eller kolumn) innehåller en specifik typ av data, till exempel ett nummer, text eller ett datum. Denna specifikation upprätthålls av en serie regler som kallas begränsningar för att säkerställa att dina uppgifter är korrekta och pålitliga. Tabellerna i en relationsdatabas är länkade via en nyckel. Detta är ett ID i varje tabell som unikt identifierar en rad. Varje tabell använder en primärnyckelkolumn, och alla tabeller som behöver länka till den tabellen erbjuder en främmande nyckelkolumn vars värde kommer att matcha den första tabellens primärnyckel.

Frågor och rapporter

Alla databasmotorer stöder förfrågningar, vilket är en process för att definiera en specifik uppsättning regler för att erhålla ett utdrag av en delmängd av information från databasen. Olika motorer erbjuder dock olika nivåer av stöd. En serverbaserad lösning, till exempel, returnerar utdata i tabellform som måste göras mer estetiskt tilltalande genom ett annat rapportskrivningsverktyg. En skrivbordsbaserad databas, som Microsoft Access, innehåller en visuell rapportdesigner integrerad med frågeverktyget, vilket leder till att du kan handla direkt till utskriftsrapporter.

Vanliga databasprodukter

Microsoft Access är en av de mest populära databasplattformarna på marknaden idag. Den levereras med Microsoft Office och är kompatibel med alla Office-produkter. Den har guider och ett lättanvänt gränssnitt som guidar dig genom utvecklingen av din databas. Andra skrivbordsdatabaser är också tillgängliga, inklusive FileMaker Pro, LibreOffice Base (som är gratis) och Brilliant Database. Dessa lösningar är optimerade för småskaliga skrivbordsapplikationer för enanvändare. För företag är en storskalig databasserver för flera användare mer meningsfull. Serverdatabaser som MySQL, Microsoft SQL Server och Oracle är enormt kraftfulla – men också dyra och kan komma med en brant inlärningskurva.

Viktiga färdigheter

Alla utom de enklaste databaserna förlitar sig på Structured Query Language för att utveckla nya databastillgångar (som tabeller och kolumner) eller för att extrahera information genom frågor. Även om SQL är ett enkelt skriptspråk, använder olika databasleverantörer lite olika implementeringar av det jämfört med sina egna databasmotorer.