Skip to content

Definitionen av Verbose Output

16 de augusti de 2021
installapps 5 5b7f038dc9e77c004fef2e56

Många Linux -kommandon stöder a -v switch som i många fall erbjuder ytterligare sammanhang och information jämfört med standardutmatningen för det programmet.

Ordförande Linux -utdata

Ett enkelt exempel är kommandot ps som returnerar en lista över aktiva processer. ps

PS -kommandot listar processer på systemet och utmatningen från kommandot är följande:

 • PID (process -ID)
 • TTY (terminal typ)
 • Tid
 • CMD (kommando)

Kommandot ps accepterar -v switch, som visar den generösa utgången. ps -v

Kommandot ovan visar varje process, men nu ser du följande kolumner:

 • PID
 • TTY
 • STATISTIK
 • TID
 • MAJFL
 • TRS
 • DRS
 • RSS
 • %MEM
 • KOMMANDO

Använd i allmänhet bara en omfattande omkopplare om det finns extra information som du behöver se, och den ska inte användas för varje kommando du använder. Inte varje kommando har ett alternativ för att visa utförlig utdata. Anledningen till att inte visa utförlig utmatning är att det saktar ner kommandot något, så det är inte något du vill använda inuti skript om du inte specifikt behöver mata ut extra information.