Skip to content

En-till-en-relation

25 de juni de 2021
database planning 182681408 5a5bd8330d327a0039119bd9

En-till-en-förhållanden uppstår när det finns exakt en post i den första tabellen som motsvarar en post i den relaterade tabellen. Till exempel har amerikanska medborgare ett personnummer. Endast ett nummer tilldelas per person. Tabellerna nedan har en en-till-en relation eftersom varje rad i den första tabellen är direkt relaterad till en annan rad i den andra tabellen.

Anställningsnummer Förnamn Efternamn
123 Stack Rossin
456 Råna Halford
789 Eddie Henson
567 Amy Obligation

Så antalet rader i tabellen med anställdas namn matchar antalet rader i tabellen med anställningspositioner.

Anställningsnummer Placera Telefonnummer
123 Associera 6542
456 Chef 3251
789 Associera 3269
567 Chef 9852

En annan typ av databasmodell är en-till-många-relationen. Med hjälp av den nedre tabellen kan du se att Rob Halford är chef, så hans förhållande till positionen är en-mot-en eftersom det här företaget bara har en position. Men chefspositionen inkluderar två personer, Amy Bond och Rob Halford, som är en en-till-många-relation. En position, många människor.