Skip to content

Hur man åtgärdar det när ett diskläsningsfel uppstår

15 de september de 2021
Textplaceholder 90f8f514caf243e1a9ce662cd6203ad3

När det finns en hårddisk eller partitionsproblem i Windows kan en varning om att ”ett diskläsningsfel inträffade” visas. Detta meddelande följs sannolikt med instruktioner att trycka på Ctrl+Alt+Del för att starta om, vilket du bör göra för att se om problemet är löst. Men om datorn bara startar om för att visa samma felmeddelande krävs felsökning av problemet. Dessa instruktioner gäller för Windows 10, Windows 8 och Windows 7.

Orsaker till diskläsningsfel

Även om ursprunget för detta fel kan variera från en dator till den andra, finns det några vanliga orsaker, inklusive följande:

 • Otillräckligt RAM -minne.
 • Lösa eller felaktiga anslutningar.
 • En skadad hårddisk.
 • Ett skadat startkonfigurationsdatalager (startsektor).

Hur man åtgärdar det när ett diskläsningsfel uppstår

Även om det kan verka som att titta på hårddisken först skulle vara den bästa lösningen, finns det flera andra möjliga korrigeringar för diskläsningsfel. Att gå igenom potentiella korrigeringar av vanliga orsaker till detta fel kan identifiera och lösa problemet.

 1. Kör ett rengöringsverktyg för skrivbordet. Detta tar bort alla filer som kan orsaka ett minnesfel. Även om den felaktiga filen kan vara ett symptom på mer allvarliga problem, är rengöring av skrivbordet bra för underhåll.

 2. Defragger datorn. Under vissa omständigheter kan detta lösa problemet. Du kan behöva ansluta hårddisken till en annan maskin för att utföra defragmenteringen och sedan starta från den.

 3. Testa RAM -minnet. Ett problem vid uppstart kan bero på problem med datorns minne. Du kan använda Windows Memory Diagnostic genom att ange mdsched in i Windows Sök (eller Starta sökning) och tryck på Stiga på. Verktyget körs automatiskt när du startar om datorn. Alternativt finns det flera gratis minnestestprogram du kan prova.

 4. Kontrollera kablarna. Lösa anslutningar eller felaktiga kablar kan orsaka problem med både uppstart och hårddiskfel. Leta efter bortkopplade kablar. Byt om möjligt ut kablarna med reservdelar. Åtminstone koppla bort dem, inspektera kablarna för eventuella skador och sätt sedan tillbaka dem säkert.

 5. Testa hårddisken. Detta kan innebära att du tar bort hårddisken från din nuvarande maskin och ansluter den till en fungerande dator, där du kan söka efter dåliga sektorer. Detta kan hjälpa till att avgöra om problemet kan repareras eller om du behöver en ny hårddisk (HDD) och en ny installation av Windows.

 6. Återställ BIOS. Återställa BIOS till standardvärden kan lösa problemet. Gå till BIOS vid start och leta efter ett alternativ för att ladda BIOS -inställningar som kan vara något av följande eller liknande:

  • Ladda BIOS -standardinställningar
  • Ladda standardinställningarna
  • Load Fail-Safe Defaults

  Alternativt kan du uppdatera BIOS -versionen till den senaste tillgängliga.

 7. Återställ datorns RAM -minne. På grund av värme kan RAM -minnet vrida sig delvis ut ur kortplatsen och utlösa ett minnesfel.

 8. Byt ut RAM -minnet. Eller, om det finns två RAM -moduler i systemet, byt ut sina platser.

 9. Bygg om boot -sektorn. Om du inte kan starta datorn och ser ett diskläsningsfel kan startkonfigurationsdatalagret (BCD) vara korrupt, saknas eller felaktigt konfigurerat. Dessutom kan du använda verktyget Bootrec.exe för att felsöka andra startproblem. Till exempel tillåter fixmbr -kommandot reparation av en skadad eller skadad Master Boot Record, och fixboot -kommandot skriver en ny partitions boot -sektor.

 10. Räddningsdata. I vissa fall kan en kraftigt skadad eller felaktig hårddisk behöva bytas ut. Om så är fallet kan du återställa filer, även om datorn inte startar. Även om det kan kräva lite ansträngning kan viktiga filer sparas med hjälp av ett program för återställning av data.