Skip to content

Hur man går runt och mellan kalkylbladets flikar i Excel

30 de juli de 2021
moving between worksheets in excel 3124024 4291208b5fb44d39b0d3cf8321159724

Vad du ska veta

 • Alternativ 1: Flytta ett ark vänster = Ctrl + PgUp (sidan uppåt) och flytta ett ark rätt = Ctrl + PgDn (sida ned)
 • Alternativ 2: Hem flik> Hitta och välj under Redigering. Plocka Gå till… och ange cellen under Referens. Tryck Stiga på.
 • Alternativ 3: Välj Namnruta ovanför kolumn A. Skriv cellreferensen du vill hoppa till och tryck på Stiga på.

Den här artikeln förklarar hur du navigerar Excel snabbt mellan kalkylbladets flikar och runt stora kalkylblad med olika genvägar och cellreferenser. Några metoder – som t.ex. Gå till kommando – kan nås med snabbtangentkombinationer. Dessa instruktioner ska fungera för alla versioner av Excel för Windows. Eventuella mindre skillnader mellan versioner kallas ut i stegen.

Använd kortkommandon för att ändra kalkylblad i Excel

Växla mellan kalkylblad i en Excel-arbetsbok görs enkelt nog genom att klicka på flikarna längst ner på kalkylbladet, men det är det långsamma sättet att göra det – åtminstone är det enligt de som föredrar att använda kortkommandon eller genväg när det är möjligt.

 1. För att flytta till höger, håll ned Ctrl på tangentbordet.

 2. Tryck och släpp PgDn på tangentbordet.

 3. För att flytta ett annat ark till höger, tryck och släpp PgDn nyckel en andra gång.

  Kalkylbladets flikar finns längst ned till vänster i Excel-fönstret.
 4. För att flytta till vänster, tryck och håll ned Ctrl på tangentbordet.

 5. Tryck och släpp PgUp på tangentbordet.

 6. För att flytta ett annat ark till vänster, tryck och släpp PgUp nyckel en andra gång.

Använd ’Gå till’ för att flytta runt Excel-kalkylblad

De Gå till kommandot i Excel kan användas för att snabbt navigera till olika celler i ett kalkylblad. Även om du använder Gå till är inte så användbart för kalkylblad som bara innehåller några kolumner och rader, för större kalkylblad är det ett annat sätt att hoppa från ett område i kalkylbladet till ett annat.

Excel visar Gå till urvalsfönstret

 1. Välj Hem fliken högst upp i Excel. Om du inte ser det väljer du Redigera meny.

 2. Välja Hitta och välj från Redigering grupp. Eller om du använde Redigera menyn, välj Hitta.

 3. Välj den Gå till… alternativ.

 4. Skriv in målcellreferensen i Referens längst ner i dialogrutan.

 5. Klick OK eller tryck på Stiga på på tangentbordet. Resultatet är att den aktiva cellmarkeringen hoppar till cellreferensen som angavs i dialogrutan.

Andra sätt att ”gå till”

De Gå till kommandot kan också aktiveras med dessa kortkommandon:

 • Genom att trycka på F5 på tangentbordet.
 • Genom att trycka på Ctrl+G tangenter i kombination på tangentbordet.

Lagring av cellreferenser för återanvändning

En ytterligare funktion som Gå till har är att den lagrar tidigare inmatade cellreferenser i det stora Gå till fönstret högst upp i dialogrutan för senare referens. Om du hoppar fram och tillbaka mellan två eller flera områden i ett kalkylblad, Gå till kan spara ännu mer tid genom att återanvända cellreferenser som är lagrade i dialogrutan. Cellreferenser lagras i dialogrutan så länge en arbetsbok förblir öppen. När den är stängd, sparas den sparade listan över cellreferenser i Gå till dialogrutan raderas.

Navigera mellan kalkylblad med ’Gå till’

Gå till kan också användas för att navigera till olika kalkylblad i samma arbetsbok genom att ange arksnamnet tillsammans med cellreferensen. Använd utropstecknet (!), som ligger ovanför numret 1 på tangentbordet, som en avgränsare mellan kalkylbladets namn och cellreferensen eftersom mellanslag inte är tillåtna. Till exempel att flytta från ark 1 till cell HQ567 på blad 3, stiga på Ark3! HQ567 i referensraden för Gå till dialogrutan och tryck på Stiga på nyckel. Om bladnamnet har ett eller flera mellanslag använder du citattecken så här: ”Mitt andra blad”! B12 för att flytta mellan kalkylblad.

Använd namnrutan för att flytta runt Excel-kalkylblad

Som framgår av bilden ovan finns Namnrutan ovanför kolumn A i ett Excel-kalkylblad och det kan användas för att navigera till olika områden i kalkylbladet med hjälp av cellreferenser.

Excel som visar namnrutan för att navigera

Som med Gå till kommandot, den Namnruta kanske inte är till hjälp i kalkylblad som bara innehåller några kolumner och rader med data, men för större kalkylblad eller för dem med separata dataområden som använder namnrutan för att enkelt hoppa från en plats till en annan kan det vara ett mycket effektivt sätt att arbeta . Tyvärr finns det inget sätt att komma åt namnrutan med tangentbordet utan att skapa ett VBA-makro. Normal drift kräver att du klickar på Namnruta med musen.

Den aktiva cellreferensen i namnrutan

Vanligtvis visar namnrutan cellreferensen eller det namngivna intervallet för den aktuella eller aktiva cellen – cellen i det aktuella kalkylbladet som beskrivs av en ram eller ruta. Ange en ny cellreferens eller intervallnamn i Namnruta och trycker på Stiga på -tangenten ändrar den aktiva cellen och flyttar den svarta rutan och vad som syns på skärmen till den nya platsen.

 1. Klicka på Namnruta ovan kolumn A för att markera cellreferensen för den aktiva cellen.

 2. Skriv in cellreferens önskad destination.

 3. tryck på Stiga på på tangentbordet.

 4. Den svarta rutan som omger den aktiva cellen ska hoppa till den nyligen valda aktiva cellen.

Navigera mellan kalkylblad med namnrutan

Tycka om Gå till, den Namnruta kan också användas för att navigera till olika kalkylblad i samma arbetsbok genom att ange arksnamnet tillsammans med cellreferensen.