Skip to content

Hur man skapar en Hexdump av en fil eller textsträng

31 de juli de 2021
GettyImages 988060008 b09be74ecf974aea9ad1e60a33b66023

A hex dump är en hexadecimal vy av data. Använd hexadecimal när du felsöker ett program eller omvandlar ett program. Till exempel använder många filformat specifika hexagonstecken för att ange deras typ. När du försöker läsa en fil men den inte laddas korrekt kan det vara så att filen inte är i det format du förväntar dig. En hex -dump hjälper till med felsökning. På samma sätt, för att dekonstruera hur ett program fungerar utan källkoden, titta på hexdumpen för att utvärdera dess prestanda.

Vad är hexadecimal?

Datorer tänker i binär. Varje tecken, nummer och symbol refereras av binära värden – något som kallas bas 2 aritmetik, med hjälp av nollor och enor. Människor tänker i decimal, eller bas 10 aritmetik som förlitar sig på siffrorna noll till nio. I hexadecimal – eller bas 16 aritmetik—Data använder 16 enheter representerade av siffrorna noll till nio plus bokstäverna A till F.

Hur man skapar en Hex Dump med Linux

Om du vill skapa en hex -dump med Linux använder du hexdump kommando. För att visa en fil som hex för standardutmatningen, kör följande kommando: hexdump filnamn

type = ”code”> Till exempel: hexdump touch.svg

type = ”code”> Standardutmatningen visar radnumret i hexadecimalt format genom åtta uppsättningar med fyra hexadecimala värden per rad. Ange olika omkopplare för att ändra standardutmatningen. Till exempel att ange -b switch producerar en åttasiffrig förskjutning följt av 16 trekolumners, nollfyllda byte av inmatningsdata i oktalt format-en vy som kallas en en byte oktal display. hexdump -b touch.svg

type = ”code”> Med denna omkopplare ändras displayen så här: 00000000 211 120 116 107 015 012 032 012 000 000 000 015 111 110 104 122

Använd -c växla för att se filen i en en -bitars display: hexdump -c hexdump.svg

type = ”code”> Kommandot med den här omkopplaren visar förskjutningen men den här gången i form av 16 mellanseparerade, trekolumniga, utrymmesfyllda tecken med indata per rad:

hexdump med -c alternativ

Detta kommando stöder flera andra utdataformat. Kör kommandot man hexdump för att visa posten för manpage för det här användbara verktyget.