Skip to content

Hur man skapar en skrivargenväg i Windows 10

28 de maj de 2022
how to create a printer shortcut in windows 10 5216791 15 ce0381d56d084fc690c9790b776d50b5

Vad du ska veta

 • Du behöver en skrivare ansluten till din dator innan du skapar en skrivargenväg.
 • Skapa en skrivargenväg för att starta kommandot rundll32.exe printui.dll,PrintUIEntry /o /n ”Skrivarens namn”
 • För att lägga till genvägen i aktivitetsfältet, högerklicka på den nya genvägen och välj Fäst till aktivitetsfältet.

Den här artikeln kommer att förklara hur du lägger till en skrivargenväg till aktivitetsfältet i Windows 10.

Hur man skapar en skrivargenväg i Windows 10

Före Windows 10, varje gång du har anslutit en skrivare till din dator, såg du en ikon i aktivitetsfältet för skrivarkön. Idag, med Wi-Fi-utskrift och molnutskrift tillgängliga, kanske du inte alltid ser din installerade skrivare i aktivitetsfältet längre. Men du kan skapa en skrivargenväg i aktivitetsfältet i Windows 10. Innan du kan skapa en skrivargenväg på skrivbordet eller aktivitetsfältet i Windows 10 måste du se till att du har en skrivare installerad. Sedan kan du skapa genvägen och fästa den i aktivitetsfältet.

Hur man installerar en skrivare på din Windows-dator

 1. Om du inte har anslutit någon skrivare till din dator ännu måste du göra det först. De flesta skrivartillverkare har sin egen skrivarprogramvara som du kan använda för att upprätta anslutningen, särskilt för Wi-Fi-skrivare. Till exempel använder HP-skrivare appen HP Smart. Dell, Sharp och andra har sin egen drivrutinsprogramvara. Se till att installera den och använd den för att ansluta till din skrivare som ett första steg.

 2. Om du har anslutit din skrivare till Wi-Fi-nätverket kan Windows försöka automatiskt ansluta till den om du har installerat tillverkarens drivrutinsprogram. För att göra detta, välj Start-menyn och skriv inställningar. Välj appen Inställningar, Välj Skrivare och skannrar från den vänstra rutan. Välj Lägg till en skrivare eller skannerVälj Den skrivare jag vill ha finns inte i listanVälj Lägg till en skrivare med en TCP/IP-adress eller värdnamnVälj Nästaoch skriv in skrivarens IP-adress i Värdnamn eller IP-adress fält. Välj Nästa och avsluta installationen.

  Dialogrutan Lägg till skrivare med värdnamn och IP-adress och Nästa markerad

Hur man lägger till genvägen

 1. Därefter behöver du skrivarens exakta namn för att skapa genvägen. För att göra detta, välj Start-menyn och skriv inställningar. Välj appen Inställningar. I fönstret Inställningar väljer du Enheter.

  Windows-inställningar med Enheter markerat

 2. I fönstret Enheter väljer du Skrivare & skannrar från den vänstra rutan. Hitta skrivaren du har lagt till under avsnittet Skrivare och skannrar och notera det exakta skrivarnamnet.

  Skrivare och skannrar i enhetsinställningarna med HP-skrivarnamnet markerat

 3. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och välj Ny. Välj Genväg från nästa rullgardinsmeny.

  Windows-skrivbordet med högerklicksmenyn öppen och Ny och Genväg markerade

 4. I fönstret Skapa genväg, klistra in följande sträng i platsfältet och välj Nästa:

  rundll32.exe printui.dll,PrintUIEntry /o /n ”Skrivarens namn”

  Skapa genvägsfönster med skrivarens sökväg och Nästa markerade

  Byta ut Skrivarens namn i strängen ovan till namnet på skrivaren du noterade i föregående steg.

 5. I nästa fönster, ge genvägen ett namn. Du kan använda namnet på skrivaren om du vill.

  Windows skrivbord med nytt genvägsnamn markerat

 6. När du har skapat genvägen dubbelklickar du på den för att se till att den fungerar. Om det fungerar korrekt kommer du att se fönstret för skrivarkön med alla aktiva utskriftsjobb.

  Skrivargenväg med utskriftskö markerad

 7. Därefter är det en bra idé att ge genvägen en skrivarikon. För att göra detta, högerklicka på genvägsikonen och välj Egenskaper.

  Genvägsikonens högerklicksmeny med egenskaper markerad

 8. I fönstret Egenskaper väljer du Genväg fliken och välj Byta ikon knapp.

  Genvägsegenskaper med genvägsfliken och ikonen Ändra markerad

 9. Välj Bläddra knappen, bläddra till shell32.dll i mappen WindowsSystem32, välj den och välj sedan skrivarbilden från listan över systemikoner. Välj OK när du är klar.

  Genvägsegenskaper med bläddringsplats, nya ikoner och OK markerat

  Du behöver inte välja skrivarikonen från den här listan. Du kan anpassa skrivarikonen med vilken bild du vill, men skrivarikonen kommer att ge samma känsla som den tidigare länken i skrivarens aktivitetsfält på tidigare versioner av Windows.

 10. Om du är nöjd med att ha en skrivargenväg på skrivbordet kan du sluta här. Men om du vill lägga till skrivarikonen i aktivitetsfältet i Windows 10 högerklickar du på genvägen och väljer Fäst till aktivitetsfältet.

  Genvägs högerklicksmeny med Fäst till aktivitetsfältet markerat

 11. Detta kommer att fästa genvägen till skrivarkön till aktivitetsfältet i Windows 10. Varje gång du vill se aktiva utskriftsjobb i utskriftskön kan du välja den här ikonen.

  Ny skrivargenvägsikon markerad i aktivitetsfältet

FAQ

 • Hur skapar jag en genväg på mitt skrivbord i Windows 10?

  För att skapa en Windows 10 skrivbordsgenväg för en fil eller ett program, högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och välj Ny > Genväg. Välj i guiden Skapa genväg Bläddra för att hitta filen eller programmet som behöver en genväg. När du hittar den väljer du OK > Nästaange ett namn och välj Avsluta.

 • Hur ändrar jag målet för en genväg i Windows 10?

  För att ändra en genvägs mål, högerklicka på genvägen och välj Egenskaper. Välj Genväg flik. I Mål ändrar du den aktuella genvägsvägen till platsen för ditt nya mål.