Skip to content

Kör kommandon i Windows 7

20 de juli de 2021
GettyImages 921426911 5abbc8fa3418c60036e9be03

Ett Windows 7-körkommando är bara det körbara för ett visst program. Med andra ord är ett körkommando namnet på den faktiska filen som startar en applikation. Att känna till ett Windows 7-körkommando kan vara till hjälp om Windows inte startar men du har tillgång till kommandotolken. Med snabb åtkomst från Springa lådan är också trevlig. Från och med januari 2020 stöder Microsoft inte längre Windows 7. Vi rekommenderar att du uppgraderar till Windows 10 för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar och teknisk support.

 

Kör kommandon i Windows 7

Kör Command Cheat Sheet för Windows 7
Program namn Kör kommando
Om Windows Winver
Lägg till en enhet devicepairingwizard
Guiden Lägg till maskinvara hdwwiz
Avancerade användarkonton netplwiz
Auktoriseringsansvarig azman
Säkerhetskopiering och återställning sdclt
Bluetooth-filöverföring fsquirt
Kalkylator beräknat
Certifikat certmgr
Ändra datorns prestandainställningar systemegenskaper
Ändra inställningar för förebyggande av datakörning systemegenskaper dataexekveringsförhindrande
Ändra skrivarinställningar printui
Karaktärskarta charmap
ClearType-mottagare cttune
Färghantering colorcpl
Kommandotolken cmd
Komponenttjänster comexp
Komponenttjänster dcomcnfg
Datorhantering compmgmt
Datorhantering compmgmtlauncher
Anslut till en nätverksprojektor netproj
Anslut till en projektor displaykontakt
Kontrollpanel kontrollera
Skapa en delad mappguide buske
Skapa en systemreparationsskiva recdisc
Guiden säkerhetskopiering och återställning credwiz
Dataexekveringsskydd systemegenskaper dataexekveringsförhindrande
Standardplats platsmeddelanden
Enhetshanteraren devmgmt
Enhetsparningsguide devicepairingwizard
Diagnostics Felsökningsguide msdt
Digitizer kalibreringsverktyg tabcal
Diagnostikverktyg för DirectX dxdiag
Diskrensning cleanmgr
Diskdefragmenteraren dfrgui
Diskhantering diskmgmt
Visa dpiscaling
Visa färgkalibrering dccw
Display-omkopplare displaykontakt
DPAPI Key Migration Wizard dpapimig
Driver Verifier Manager bekräftare
Center för enkel åtkomst utilman
EFS REKEY-guiden rekeywiz
Guiden för kryptering av filsystem rekeywiz
Loggboken eventvwr
Redigerare för faxomslag fxscover
Verifiering av filsignatur sigverif
Font Viewer fontview
3
Komma igång komma igång
IExpress-guiden iexpress
Importera till Windows-kontakter wabmig
1
Internet Explorer iexplore
1
iSCSI Initiator Configuration Tool iscsicpl
iSCSI Initiator Egenskaper iscsicpl
Språkpaketinstallatör lpksetup
Lokal grupppolicyredaktör gpedit
Lokal säkerhetspolicy secpol
Lokala användare och grupper lusrmgr
Platsaktivitet platsmeddelanden
Förstoringsglas förstora
Verktyg för borttagning av skadlig programvara mrt
Hantera dina filkrypteringscertifikat rekeywiz
Matematisk inmatningspanel mip
1
Microsoft Management Console mmc
Microsofts diagnostikverktyg för support msdt
NAP-klientkonfiguration napclcfg
Berättare berättare
Ny skanningsguide wiaacmgr
Anteckningsblock anteckningsblock
ODBC-datakälladministratör odbcad32
ODBC Driver Configuration odbcconf
Skärmtangentbord osk
Måla mspaint
Prestandaövervakare perfmon
Prestationsalternativ systemegenskaper
Telefonuppringare uppringare
Presentationsinställningar presentationsinställningar
Utskriftshantering tryckhantering
Skrivarmigrering printbrmui
Skrivarens användargränssnitt printui
Privat karaktärsredigerare eudcedit
Problem Steginspelare fso
Skyddad innehållsmigrering dpapimig
Registerredigerare regedit, regedt32
4
Fjärråtkomst telefonbok rasphone
Anslutning till fjärrskrivbord mstsc
Resursövervakare resmon, perfmon / res
Resulterande uppsättning policy rsop
Säkerställa Windows-kontodatabasen syskey
Tjänster tjänster
Ställ in programåtkomst och datorinställningar computerdefaults
Guiden för att skapa aktier buske
Delade mappar fsmgmt
Skärmklippverktyget Skärmklippverktyget
Ljudinspelare ljudinspelare
SQL Server Client Network Utility cliconfg
Klisterlappar stikynot
Lagrade användarnamn och lösenord credwiz
Synkroniseringscenter mobsync
Systemkonfiguration msconfig
Systemkonfigurationsredigerare sysedit
5
Systeminformation msinfo32
Systemegenskaper (fliken Avancerat) systemegenskaper avancerade
Systemegenskaper (fliken Datornamn) systempropertiescomputername
Systemegenskaper (fliken Maskinvara) systemegenskaper hårdvara
Systemegenskaper (fjärrflik) systemegenskaper fjärrkontroll
Systemegenskaper (fliken Systemskydd) systemskydd
Systemåterställning rstrui
Tablet PC-ingångspanel tabtips
1
Aktivitetshanteraren taskmgr
Schemaläggaren taskchd
Trusted Platform Module (TPM) Management tpm
Inställningar för användarkontokontroll användarkontokontrollinställningar
Utility Manager utilman
Version Reporter Applet Winver
Volymblandare sndvol
Windows Activation Client slui
Windows uppgraderingsresultat när som helst windowsanytimeupgraderesults
Windows-kontakter wab
1
Windows Disc Image Burning Tool isoburn
Windows DVD Maker dvdmaker
1
Windows enkel överföring migwiz
1
Windows utforskaren utforskare
Windows fax och skanning wfs
Windows-funktioner Valfria funktioner
Windows-brandvägg med avancerad säkerhet wf
Windows hjälp och support winhlp32
Windows Journal tidning
1
Windows mediaspelare dvdplay
2, wmplayer
1
Windows Memory Diagnostic Scheduler mdsched
Windows mobilitetscenter mblctr
Windows Picture Acquisition Wizard wiaacmgr
Windows PowerShell powershell
1
Windows PowerShell ISE powershell_ise
1
Windows fjärrhjälp msra
Windows reparationsskiva recdisc
Windows Script-värd wscript
Windows uppdatering wuapp
Windows Update fristående installatör wusa
WMI Management wmimgmt
WMI-testare wbemtest
Anteckningsblock skriva
XPS Viewer xpsrchvw

 

Ser du inte ett körkommando du behövde?

Många Windows 7-körkommandolistor innehåller felaktigt kommandotolkskommandon eller ”kommandon” på kontrollpanelen som körkommandon när de tekniskt inte är det.

 

Det lilla trycket

Det finns några Windows 7-körkommandon som fungerar annorlunda i vissa situationer, eller inte alls från ett kommandoradsgränssnitt till ett annat i Windows. Till exempel kan ett antal körbara filer i Windows 7 bara köras från Springa rutan och inte kommandotolken, och vissa andra är endast tillgängliga i vissa versioner av Windows 7.

  • [1] Det här körkommandot kan inte köras från kommandotolken eftersom filen inte finns i Windows-sökvägen. Det kan dock köras från Windows-sökrutan eller rutan Kör.
  • [2] Displaykörningskommandot öppnar Windows Media Player och börjar automatiskt spela DVD-filmen i den primära DVD-enheten.
  • [3] Du måste följa teckensnittsvy kör kommando med namnet på teckensnittet som du vill se.
  • [4] När du kör regedt32 kör kommandot, det går bara vidare till regedit och kör det programmet istället. Två distinkta versioner av Registerredigeraren fanns i vissa tidigare versioner av Windows.
  • [5] Det här körkommandot är inte tillgängligt i 64-bitarsversioner av Windows 7.