Skip to content

Linksys E4200 Standardlösenord

18 de augusti de 2021
linksys e4200 router 5786347f3df78c1e1f3b6ee6

Standardlösenordet för Linksys E4200 -routern är administration, och det här lösenordet är skiftlägeskänsligt. E4200 har inget standardnamn. Linksys E4200 har dock en standard -IP -adress: 192.168.1.1. Så här ansluter du till routern för att logga in. Linksys E4200v2 säljs och marknadsförs som en annan router än E4200, och är en uppgraderad version av samma enhet. Standardlösenordet är detsamma för båda routrarna, men v2 har ett användarnamn administration.

När standardlösenordet E4200 inte fungerar

Om standard administration lösenordet fungerar inte när du loggar in på din Linksys E4200, lösenordet kan ha ändrats till något säkrare. Om du inte känner till E4200 -lösenordet kommer en återställning att återföra routern till fabriksinställningarna så att standardlösenordet fungerar. Så här återställer du E4200 -routern:

  1. Anslut routern och slå på strömmen. Leta efter en lampa på routern som indikerar att strömmen är på. Det kan vara nära nätverkskabeln eller på enhetens framsida.

  2. Vänd på routern så att du har tillgång till botten.

  3. Med något litet och spetsigt (som ett gem) håller du ned och Återställa knappen i 5 till 10 sekunder. Släpp Återställa -knappen när portlamporna blinkar samtidigt. Ethernet -portlamporna sitter på routerns baksida.

  4. Vänta minst 30 sekunder tills Linksys E4200 återställs och dra sedan ur strömkabeln i några sekunder.

  5. Anslut strömkabeln igen och vänta minst 30 sekunder för routern att starta upp helt.

  6. När E4200 återställs öppnar du routern på http://192.168.1.1 med standard användarnamn och lösenord.

Ändra routerns standardlösenord till något säkert och svårt att komma ihåg. En gratis lösenordshanterare hjälper dig att hämta den om du behöver återställa routern igen. Om du återställer E4200 återställs användarnamnet och lösenordet och även alla anpassade inställningar som du har konfigurerat. Om du till exempel konfigurerar ett trådlöst nätverk innan du återställer routern anger du den informationen igen, inklusive SSID och lösenord för trådlöst. Säkerhetskopiera anpassade inställningar till en fil och använd den här filen för att återställa dem omedelbart om du behöver återställa routern i framtiden. Det görs genom Administrering > Förvaltning routerns meny. Du hittar skärmdumpar som du kan använda som referens på sidan 61 i användarhandboken för E4200, som är länkad längst ner på denna sida.

När du inte kan komma åt E4200 -routern

Om inga ändringar har gjorts i E4200: s IP -adress bör du kunna komma åt routern på standardadressen (http://192.168.1.1). Om den har ändrats behöver du dock inte återställa routern eller göra något drastiskt för att se vad dess nuvarande IP -adress är. Hitta istället vad standardgatewayen är konfigurerad som på en dator som är ansluten till routern. Denna IP -adress är densamma som routerns adress. I Windows hittar du din standard gateway -IP -adress. För att hitta standardgatewayen i macOS, öppna Systeminställningar > Nätverk > TCP/IP.

Linksys E4200 firmware och manuella länkar

Linksys tillhandahåller alla detaljer om denna router på Linksys E4200 supportsida på Linksys webbplats.

Linksys E4200 support sida skärmdump

Om du letar efter nedladdning av firmware eller Linksys Connect Setup -programvara besöker du den officiella Linksys E4200 -nedladdningssidan. Ladda ner rätt firmware för E4200 -routern. På nedladdningssidan finns ett avsnitt för maskinvara version 1.0 och maskinvara version 2.0. Hela E4200 bruksanvisning är tillgänglig och gäller både E4200 och E4200v2 routrar. Linksys E4200 användarmanual är en PDF -fil, så du behöver en PDF -läsare för att öppna den.