Skip to content

Lista över körkommandon i Windows 8

30 de juli de 2021
calc run command windows 8 5acc9fc33de423003b8d4d34

Ett Windows 8 -kommando är helt enkelt namnet på filen som används för att köra ett program. Att känna till körkommandot för ett program i Windows 8 kan vara användbart om du vill starta ett program från en skriptfil eller om du bara har tillgång till ett kommandoradsgränssnitt under ett Windows -problem. Till exempel, skriv.exe är filnamnet för WordPad -programmet i Windows 8, så genom att köra skriva run -kommandot kan du starta WordPad -programmet. På samma sätt är körkommandot som Windows 8 använder för kommandotolken helt enkelt cmd, så du kan använda det för att öppna kommandotolken från kommandoraden. De flesta Windows 8 -körkommandon nedan kan köras från kommandotolken och dialogrutan Kör, men vissa är exklusiva för det ena eller det andra. Det finns också några anteckningar att vara medveten om om dessa Windows 8 -kommandon, så se till att läsa dem nedanför tabellen.

 

Lista över körkommandon i Windows 8

Kör Command Cheat Sheet för Windows 8
Program namn Kör kommando
Om Windows winver
Lägg till en enhet enhetsparningsguide
Lägg till funktioner i Windows 8 windowsanytimeupgradeui
Lägg till maskinvaruguiden hdwwiz
Avancerade startalternativ bootim
Avancerade användarkonton netplwiz
Auktoriseringsansvarig azman
Säkerhetskopiering och återställning sdclt
Bluetooth filöverföring fsquirt
Köp en produktnyckel online köper windowslicense
Kalkylator beräkn
Certifikat certmgr, certlm
Ändra inställningar för datorprestanda systemegenskaper
Ändra inställningar för förhindrande av datakörning systempropertiesdataexecutionprevention
Ändra skrivarinställningar printui
Teckenkarta charmap
ClearType Tuner cttune
Färghantering colorcpl
Kommandotolken cmd
Komponenttjänster komxp
Komponenttjänster dcomcnfg
Datorhantering compmgmt
Datorhantering compmgmtlauncher
Anslut till en nätverksprojektor netproj1
Anslut till en projektor displaybrytare
Kontrollpanel kontrollera
Skapa en delad mappguide shrpubw
Skapa en systemreparationsskiva recdisc
Guiden Säkerhetskopiering och återställning credwiz
Dataexekveringsskydd systempropertiesdataexecutionprevention
Standardplats platsmeddelanden
Enhetshanteraren devmgmt
Guiden Enhetsparning enhetsparningsguide
Guiden Diagnostikfelsökning msdt
Digitizer Kalibreringsverktyg tabcal
DirectAcesss -egenskaper daprop
DirectX Diagnostic Tool dxdiag
Diskrensning cleanmgr
Diskdefragmenteraren dfrgui
Diskhantering diskmgmt
Visa dpiscaling
Visa färgkalibrering dccw
Display -omkopplare displaybrytare
Guiden för DPAPI -nyckelmigrering dpapimig
Driver Verifier Manager bekräftare
Enkel åtkomstcenter utilman
EFS REKEY -guiden rekeywiz
Guiden för krypterande filsystem rekeywiz
Loggboken eventvwr
Faxomslagsredigerare fxscover
Filhistorik filhistoria
Verifiering av filsignatur sigverif
Font Viewer fontview2
IExpress Wizard iexpress
Importera till Windows -kontakter wabmig3
Installera eller avinstallera skärmspråk lusrmgr
Internet Explorer iexplore3
iSCSI Initiator -konfigurationsverktyg iscsicpl
iSCSI Initiator Properties iscsicpl
Language Pack Installer lpksetup
Local Group Policy Editor gpedit
Lokal säkerhetspolicy secpol
Lokala användare och grupper lusrmgr
Platsaktivitet platsmeddelanden
Förstoringsglas förstora
Verktyg för borttagning av skadlig programvara mrt
Hantera dina filkrypteringscertifikat rekeywiz
Matematisk inmatningspanel mip3
Microsoft Management Console mmc
Microsoft Support Diagnostic Tool msdt
NAP -klientkonfiguration napclcfg
Berättare berättare
Ny skanningsguide wiaacmgr
Anteckningsblock anteckningsblock
ODBC -datakällans administratör odbcad32
ODBC -drivrutinkonfiguration odbcconf
Skärmtangentbord osk
Måla mspaint
Performance Monitor perfmon
Prestationsalternativ systemegenskaper
Telefonuppringare uppringare
Presentationsinställningar presentationsinställningar
Utskriftshantering tryckhantering
Skrivarmigrering printbrmui
Skrivarens användargränssnitt printui
Private Character Editor eudcedit
Skyddad innehållsmigrering dpapimig
Recovery Drive recoverydrive
Uppdatera din PC systemåterställning
Registerredigerare regedt324, regedit
Fjärråtkomst telefonbok rasphone
Anslutning till fjärrskrivbord mstsc
Resursövervakare resmon, perfmon /res
Resulterande uppsättning policyer rsop
Säkra Windows -kontodatabasen syskey
Tjänster tjänster
Ställ in programåtkomst och datorstandarder datorstandarder
Dela skapandeguiden shrpubw
Delade mappar fsmgmt
Skärmklippverktyget Skärmklippverktyget
Ljudinspelare ljudinspelare
SQL Server Client Network Utility cliconfg
Steginspelare psr
Klisterlappar stickynot
Lagrade användarnamn och lösenord credwiz
Sync Center mobsync
Systemkonfiguration msconfig
Systemkonfigurationsredigerare sysedit5
Systeminformation msinfo32
Systemegenskaper (fliken Avancerat) systempropertiesadvanced
Systemegenskaper (fliken Datornamn) systempropertiescomputername
Systemegenskaper (Fliken Maskinvara) systempropertieshardware
Systemegenskaper (fjärrflik) systempropertiesremote
Systemegenskaper (fliken Systemskydd) systemegenskaper skydd
Systemåterställning rstrui
Aktivitetshanteraren taskmgr
Aktivitetshanteraren launchtm
Schemaläggaren uppgifterchd
Tryck på Tangentbord och handskriftspanel flik3
Hantering av Trusted Platform Module (TPM) tpm
Användarkontokontrollinställningar användarkontokontrollinställningar
Utility Manager utilman
Version Reporter Applet winver
Volymblandare sndvol
Windows Activation Client slui
Windows uppgraderingsresultat när som helst windowsanytimeupgraderesults
Windows -kontakter wab3
Verktyg för bildbränning av Windows -skivor isbränd
Windows enkel överföring migwiz3
Windows utforskaren utforskare
Windows fax och skanning wfs
Windows-funktioner Valfria funktioner
Windows -brandvägg med avancerad säkerhet wf
Windows Hjälp och support winhlp32
Windows Journal tidning3
Windows mediaspelare dvdplay, wmplayer3
Windows Memory Diagnostic Scheduler mdsched
Windows Mobility Center mblctr
Guiden för bildförvärv i Windows wiaacmgr
Windows PowerShell powershell
Windows PowerShell ISE powershell_ise
Windows fjärrhjälp msra
Windows reparationsskiva recdisc
Windows Script -värd wscript
Windows SmartScreen smarta skärminställningar
Windows Store Cach Clear wsreset
Windows uppdatering wuapp
Fristående installationsprogram för Windows Update wusa
WMI Management wmimgmt
WMI -testare wbemtest
Anteckningsblock skriva
XPS Viewer xpsrchvw

[1] Kommandot netproj run är bara tillgängligt i Windows 8 om nätverksprojektion är aktiverat från Windows -funktioner.

[2] Kommandot fontview run måste följas med namnet på det teckensnitt som du vill se.

[3] Det här kommandot kör kan inte köras från kommandotolken eftersom filen inte finns i standardvägen för Windows. Det kan dock köras från andra områden i Windows 8 som tillåter körning av filer när de skrivs, som Kör och Sök.

[4] Kommandot regedt32 kör vidare till regedit och kör det istället.

[5] Detta kör-kommando är inte tillgängligt i 64-bitarsversioner av Windows 8.