Skip to content

Msg Command

21 de juni de 2021
msg command help 5a0b0ca3e258f80037c58bfa

Msg-kommandot är ett kommandotolk-kommando som används för att skicka ett meddelande till en eller flera användare i nätverket med kommandotolken. När kommandot utlöses visas en uppmaning på maskinen (erna) som det skickades till som visar meddelandet samt avsändarens användarnamn och tiden då meddelandet skickades. Det fungerar på samma sätt som kommandot net send som var populärt i Windows XP, men det är inte en riktig ersättning för det. Ser Använd Msg-kommandot för att ersätta Net Send längre ner på sidan.

 

Msg Command tillgänglighet

Msg-kommandot är tillgängligt från kommandotolken i Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista och Windows XP. Det är också tillgängligt via kommandotolken som är tillgängligt i avancerade startalternativ och systemåterställningsalternativ. Tillgängligheten för vissa kommandomkopplare för msg och annan kommandosyntax kan skilja sig från operativsystem till operativsystem.

 

Msg Command Syntax

msg {Användarnamn | sessionnamn | sessionid | @filnamn | *} [/server:servername] [/time:seconds] [/v] [/w] [message]

Se Hur man läser kommandosyntax om du inte är säker på hur du tolkar kommandosyntaxen msg som den är skriven ovan eller beskrivs i tabellen nedan.

Msg Kommandoalternativ
Alternativ Förklaring
Användarnamn Använd det här alternativet för att ange en
Användarnamn att skicka
meddelande till.
sessionnamn Specificera
sessionnamn att skicka en
meddelande till en specifik session.
sessionid De
sessionid alternativet kan användas för att skicka en
meddelande till en session med sessionens ID.
@
filnamn
Använd
@filnamn möjlighet att skicka en
meddelande till användarnamn, sessionsnamn och session-ID som anges i den angivna filen.
* De
* alternativet används för att skicka en
meddelande till varje session på
server namn.
/ server:
server namn
De
server namn är servern på vilken
Användarnamn,
sessionnamn, eller
sessionid, bor på. Om inte
server namn anges är
meddelande kommer att skickas enligt anvisningarna till servern som du kör kommandot msg från.
/tid:
sekunder
Ange en tid i
sekunder med
/tid switch ger kommandot msg en lång tid att vänta på mottagaren av
meddelande för att bekräfta mottagandet av det. Om mottagaren inte bekräftar meddelandet i
sekunder antal sekunder kommer meddelandet att återkallas.
/ v De
/ v switch aktiverar kommandotets detaljerade läge, som visar detaljerad information om de åtgärder som msg-kommandot utför.
/ w Detta alternativ tvingar msg-kommandot att vänta på ett returmeddelande efter att du skickat ett
meddelande. De
/ w switch är egentligen bara användbart med
/ v växla.
meddelande Det här är meddelandet du vill skicka. Om du inte anger en
meddelande då uppmanas du att ange en efter att ha kört kommandot msg.
/? Använd hjälpomkopplaren med kommandot msg för att visa information om kommandot flera alternativ.

Du kan spara kommandot i en fil med en omdirigeringsoperator. Se Så här omdirigerar du kommandoutput till en fil för allmänna instruktioner eller kolla in vår lista med kommandotolken för fler tips.

 

Msg Command Exempel

msg @myteam The Melting Pot at 13:00, on me!

I det här exemplet används msg-kommandot för att berätta ett antal användare som finns i myteam-filen [@filename] ansluten till servern att det borde vara ett möte på The Melting Pot till lunch [message]. msg RODREGT / server: TSWHS002 / tid: 300

Här har vi använt kommandot för att skicka ett meddelande till RODREGT [username], en anställd som ansluter till TSWHS002 [/server:servername] server. Meddelandet är väldigt tidskänsligt, så vi vill inte ens att han ska se det om han inte har sett det efter fem minuter [/time:seconds]. Sedan en meddelande inte specificerats kommer msg-kommandot att presentera en anteckning vid prompten som säger Ange meddelande att skicka; avsluta meddelandet genom att trycka på CTRL-Z på en ny rad och sedan ENTER. Efter att ha angett en meddelande för RODREGT, skulle du trycka på Stiga på nyckel, då CTRL + Z, då Stiga på om igen. msg * / v Testmeddelande!

I exemplet ovan skickar vi ett testmeddelande till alla som är anslutna till servern [message]. Vi vill också se de specifika uppgifter som msg-kommandot utför för att göra detta [/v]. Detta är ett enkelt exempel som du kan prova hemma, utan att några användare är anslutna till din dator. Meddelandet dyker upp på din egen skärm och följande data i kommandotolksfönstret, tack vare den omfattande omkopplaren: Skicka meddelande till sessionskonsol, visningstid 60
Async-meddelande skickat till sessionskonsolen

 

Använd Msg-kommandot för att ersätta Net Send

Msg-kommandot är avsett att användas som ett meddelandesystem för terminalserveranvändare, inte nödvändigtvis mellan två Windows 7-datorer, till exempel. Faktum är att du kanske har svårt att få det att fungera mellan två vanliga Windows-maskiner som net send-kommandot gjorde. Du kan få ett ”Fel 5 att få sessionnamn” eller ett ”Fel 1825 att få sessionnamn” -meddelande. Några har dock haft tur med att använda kommandot msg på detta sätt genom att ändra TillåtRemoteRPC registervärdesdata från 0 till 1 på datorn som tar emot meddelandet (starta om datorn efter ändringen om du gör detta). Den här nyckeln finns i Windows-registret under HKEY_LOCAL_MACHINE-bikupan på den här platsen: SYSTEM CurrentControlSet Control Terminal Server.

 

Msg-relaterade kommandon

Msg-kommandot är ett nätverkskommando, så det kan användas med andra nätverksrelaterade kommandon, men i allmänhet kommer det att användas ensamt för att skicka ett meddelande. Som nämnts några gånger liknar det här kommandot det pensionerade net send-kommandot.