Skip to content

Så här hittar du en enhets volymetikett eller serienummer

12 de september de 2021
vol c command windows 10 f2360a11df6047ab8eb5185a8d26f354

Enhetens volymetikett är vanligtvis inte en viktig information, men det kan vara när du kör vissa kommandon från kommandotolken. Till exempel kräver formatkommandot att du anger volymetiketten för en enhet du formaterar, förutsatt att den har en. Kommandot convert gör samma sak. Om du inte känner till volymetiketten kan du inte slutföra uppgiften. Volymens serienummer är mindre viktigt men kan vara en värdefull information under vissa specifika omständigheter.

Följ dessa snabba och enkla steg för att hitta volymetiketten eller volymserienumret från kommandotolken. Stegen som beskrivs nedan gäller för Windows 10 till och med Windows XP.

Så här hittar du en enhets volymetikett eller serienummer från kommandotolken

  1. Öppna kommandotolken. I Windows 10 och Windows 8 hittar du kommandotolken genom att högerklicka på Start-knappen. I äldre versioner av Windows, sök antingen på Start -menyn efter cmd eller hitta kommandotolken i Tillbehör mappen på Start -menyn. En vanlig kommandotolk är bra; du behöver inte öppna en förhöjd. Om Windows inte är tillgängligt är kommandotolken också tillgänglig från Säkert läge i alla versioner av Windows, från avancerade startalternativ i Windows 10 och Windows 8 och från systemåterställningsalternativ i Windows 7 och Windows Vista.

  2. Utför vol -kommandot enligt prompten enligt nedan och tryck sedan på Stiga på: vol c:

    Förändra c till vilken enhet du vill hitta volymetiketten eller serienumret för. Om du till exempel vill hitta den här informationen för E -enheten skriver du vol e: istället.

  3. Direkt under prompten ska du se två rader som liknar följande: Volym i enhet C är Windows

    type = ”code”> Serienummer är C1F3-A79E

    type = ”code”> Som du kan se är volymetiketten för C -enhet är Windows och volymens serienummer är C1F3-A79E. Om du istället ser Volym i enhet C har ingen etikett då betyder det precis det. Volymetiketter är valfria och din enhet råkar inte ha någon.

  4. Nu när du har hittat volymetiketten eller volymserienumret kan du stänga kommandotolken om du är klar eller om du kan fortsätta att utföra ytterligare kommandon.

Andra sätt att hitta volymetiketten eller serienumret

Att använda kommandotolken är det snabbaste sättet att hitta denna information, men det finns också andra metoder. Ett sätt är att använda enhetens egenskaper från Windows. Utför VINN+E kortkommando för att öppna listan över hårddiskar (om du använder Windows 10, välj också Denna PC från vänster). Bredvid varje enhet finns respektive volymetikett. Högerklicka på en (eller tryck och håll kvar) och välj Egenskaper för att se den där också och ändra enhetens volymetikett.

Hårddiskegenskaper i Windows 10

Ett annat är att använda ett gratis systeminformationsverktyg som det fria Speccy -programmet. Med det programmet, i synnerhet, hitta Lagring och välj den hårddisk du vill ha informationen för. Både serienumret och specifika volymserienummer visas för varje enhet.