Skip to content

Stängningskommandot

16 de juni de 2021
shutdown command 2618100 a243d0362d6a447f89b89ff49a955c03

Avstängningskommandot är ett kommandotolk-kommando som stänger av, startar om, loggar av eller vilar din egen dator. Samma kommando kan användas för att fjärrstänga eller starta om en dator som du har tillgång till via ett nätverk. På vissa sätt liknar den logga ut kommando.

 

Avstängningskommandotillgänglighet

Avstängningskommandot är tillgängligt från kommandotolken i operativsystemen Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista och Windows XP.

 

Avstängningskommandosyntax

Kommandot följer följande syntax:

stänga av [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/f] [/m computername] [/t xxx] [/d [p:|u:]xx:yy] [/c ”comment] [/?]

Se Hur man läser kommandosyntax om du inte är säker på hur du läser avstängningskommandosyntaxen som visas ovan eller beskrivs i tabellen nedan. Tillgängligheten för vissa kommandomkopplare och annan syntax kan skilja sig från operativsystem till operativsystem.

Alternativ för avstängningskommandon
Artikel Beskrivning
/ i Detta avstängningsalternativ visar fjärrstängningsdialogen, en grafisk version av fjärrstängnings- och omstartsfunktionerna som finns tillgängliga i kommandot. De
/ i omkopplaren måste vara den första som visas och alla andra alternativ ignoreras.
/ l Det här alternativet loggar omedelbart ut den nuvarande användaren på den aktuella maskinen. Du kan inte använda
/ l alternativet med
/ m alternativ för att logga av en fjärrdator. De
/ d,
/ toch
/ c alternativ finns inte heller med
/ l.
/ s Använd det här alternativet med avstängningskommandot för att stänga av det lokala eller
/ m definierad fjärrdator.
/ r Det här alternativet stängs av och startar sedan om den lokala datorn eller fjärrdatorn som anges i
/ m.
/ g Detta avstängningsalternativ fungerar på samma sätt som
/ r alternativet men kommer också att starta om alla registrerade applikationer efter omstart.
/ a Använd det här alternativet för att stoppa en pågående avstängning eller omstart. Kom ihåg att använda
/ m alternativ om du planerar att stoppa en pågående avstängning eller starta om som du körde för en fjärrdator.
/ s Detta kommandoalternativ stänger av den lokala datorn helt. Använda
/ s alternativet liknar exekvering
avstängning / s / f / t 0. Du kan inte använda det här alternativet med
/ t.
/ h Genom att utföra avstängningskommandot med det här alternativet går datorn omedelbart i viloläge. Du kan inte använda
/ h alternativet med
/ m möjlighet att sätta en fjärrdator i viloläge, och du kan inte heller använda det här alternativet med
/ t,
/ d, eller
/ c.
/ e Det här alternativet möjliggör dokumentation för en oväntad avstängning i Shutdown Event Tracker.
/o Använd den här omkopplaren för att avsluta den aktuella Windows-sessionen och öppna menyn Advanced Boot Options. Detta alternativ måste användas med
/ r. De
/o switch är ny början i Windows 8.
/hybrid Det här alternativet utför en avstängning och förbereder datorn för snabb start. De
/hybrid switch är ny början i Windows 8.
/ f Det här alternativet tvingar program som körs att stängas utan varning. Förutom med
/ l,
/ soch
/ h alternativ, använder inte avstängning
/ f alternativet kommer att visa en varning om den pågående avstängningen eller omstart.
/ m
datornamn
Detta kommandoalternativ anger fjärrdatorn som du vill köra en avstängning eller starta om.
/ t
xxx
Detta är tiden i sekunder mellan körningen av avstängningskommandot och den faktiska avstängningen eller omstart. Tiden kan vara var som helst från 0 (omedelbart) till 315360000 (10 år). Om du inte använder
/ t alternativ antas sedan 30 sekunder. De
/ t alternativet är inte tillgängligt med varken
/ l,
/ h, eller
/ s alternativ.
/ d [
p:|
u:]
xx
:
yy
Detta registrerar en anledning till omstart eller avstängning. De
sid alternativet anger en planerad omstart eller avstängning och
u en användare definierade en. De
xx och
yy alternativ anger huvudskäl och mindre orsaker till avstängning respektive omstart, en lista över vilka du kan visa genom att köra avstängningskommandot utan alternativ. Om inte heller
sid inte heller
u definieras kommer avstängning eller omstart att spelas in som oplanerad.
/ c ”
kommentar
Med detta kommandoalternativ kan du lämna en kommentar som beskriver orsaken till avstängningen eller omstart. Du måste inkludera citat runt kommentaren. Kommentarens maximala längd är 512 tecken.
/? Använd hjälpomkopplaren med avstängningskommandot för att visa detaljerad hjälp om kommandot flera alternativ. Att köra avstängning utan några alternativ visar också kommandot.

Varje gång Windows stängs av eller startas om manuellt, inklusive genom avstängningskommandot, orsaken, typ av avstängning och [when specified] kommentar registreras i systemloggen i Event Viewer. Filtrera efter USER32-källan för att hitta posterna. Spara utdata från avstängningskommandot i en fil med en omdirigeringsoperator. Se Hur man omdirigerar kommandoutput till en fil för hjälp eller se kommandotolken för fler tips.

 

Exempel på avstängningskommandon

Här är några exempel som visar hur du använder avstängningskommandot:

Starta om och spela in skäl

avstängning / r / dp: 0: 0

I exemplet ovan startar avstängningskommandot den dator som för närvarande används och registrerar en anledning till Annat (planerat). Omstarten betecknas av / r och anledningen anges med / d alternativ, med sid som representerar att omstarten är planerad och 0: 0 indikerar en ”annan” anledning. Kom ihåg att stora och mindre orsakskoder på en dator kan visas genom att köra stänga av utan alternativ och hänvisar till Anledningar på den här datorn tabell som visas.

Logga ut omedelbart

avstängning / l

Med hjälp av avstängningskommandot som visas här loggas den aktuella datorn omedelbart av. Inget varningsmeddelande visas.

Stäng av fjärrdatorn

avstängning / s / m SERVER / dp: 0: 0 / c ”Planerad omstart av Tim”

I ovanstående avstängningskommandot exempel, en fjärrdator med namnet SERVER stängs av med en inspelad orsak till Annat (planerat). En kommentar registreras också som Planerad omstart av Tim. Eftersom ingen tid anges med / t alternativet kommer avstängningen att börja på SERVER 30 sekunder efter att avstängningskommandot har utförts.

Stäng av den lokala datorn

avstängning / s / t 0

Detta avstängningskommando används för att stänga av den lokala datorn omedelbart, eftersom vi angav en tid på noll med avstängningen / t alternativ. Nollan i detta kommando kan lätt ändras 10 för att fördröja avstängningen i flera sekunder, 60 för att göra datorn avstängd på en minut, etc.

Avbryt avvaktande avstängning

avstängning / a

Slutligen avbryts kommandot avstängning i det sista exemplet innan det kan slutföras. Detta gäller alla kommandon för omstart eller avstängning. Du kan använda den för att avbryta något som en tidsinställd omstart som är planerad till, säg, två minuter från och med nu.

 

Avstängningskommando & Windows 8

Microsoft gjorde det svårare att stänga av Windows 8 än vad de gjorde med tidigare versioner av Windows, vilket fick många att söka efter ett sätt att stänga av genom ett kommando. Du kan verkligen göra det genom att köra avstängning / s, men det finns flera andra, om än lättare sätt att göra det. Se Så här stänger du av Windows 8 för en fullständig lista. För att undvika kommandon helt kan du installera en startmenyersättning för Windows 8 för att göra det lättare att stänga av och starta om datorn. Med återkomst av Start-menyn i Windows 10, gjorde Microsoft igen att stänga av datorn enkelt med Kraft alternativ.