Skip to content

Systemroot Command (återställningskonsol)

11 de augusti de 2021
systemroot xp recovery console defdbb4e538242338b0c506b38fd2761

Systemroot -kommandot är ett Recovery Console -kommando som anger den aktuella mappen som du arbetar i som systemroot -mappen.

Tillgänglighet för Systemroot Command

Systemroot -kommandot är endast tillgängligt från återställningskonsolen i Windows 2000 och Windows XP.

Systemroot Command Syntax

systemrot

Systemroot -kommandot har inga ytterligare switchar eller alternativ.

Systemroot Command Exempel

systemrot

I exemplet ovan ställer du in systemroot -kommandot miljövariabeln % systemroot % till den katalog som du skriver kommandot från. Till exempel om du arbetar i C: Windows katalog och du skriver systemroot -kommandot, kommer miljövariabeln % systemroot % att ställas in på C: Windows.