Skip to content

Vad är masterpartitionstabellen?

31 de juli de 2021
hard drive 5a3bbfff7bb2830037a191da

Masterpartitionstabellen är en komponent i master boot -posten/sektorn som innehåller en beskrivning av partitionerna på hårddisken, liksom deras typer och storlekar. Masterpartitionstabellen följer med disksignaturen och huvudstartkoden för att bilda huvudstartposten. På grund av storleken (64 byte) på huvudpartitionstabellen kan högst fyra partitioner (16 byte vardera) definieras på en hårddisk. Ytterligare partitioner kan dock konfigureras genom att definiera en av de fysiska partitionerna som en utökad partition och sedan definiera ytterligare logiska partitioner inom den utökade partitionen.

Gratis diskpartitionsverktyg är ett enkelt sätt att manipulera partitioner, markera partitioner som ”Aktiva” med mera.

 

Andra namn för huvudpartitionstabellen

Huvudpartitionstabellen kallas ibland bara partitionstabell eller partitionskarta, eller till och med förkortad som MPT.

 

Masterpartitionstabellens struktur och plats

Huvudstartposten innehåller 446 byte kod, följt av partitionstabellen med 64 byte, och de återstående två byten är reserverade för disksignaturen. Här är de specifika uppgifterna för varje 16 byte i en masterpartitionstabell:

Storlek (bytes) Beskrivning
1 Denna innehåller startsetiketten
1 Startande huvud
1 Startsektor (första sex bitarna) och startcylinder (högre två bitar)
1 Denna byte rymmer de nedre åtta bitarna i startcylindern
1 Denna innehåller partitionstypen
1 Avslutande huvud
1 Avslutande sektor (första sex bitarna) och slutcylinder (högre två bitar)
1 Denna byte rymmer de nedre åtta bitarna i slutcylindern
4 Ledande sektorer i partitionen
4 Antal sektorer i partitionen

Startetiketten är särskilt användbar när mer än ett operativsystem är installerat på hårddisken. Eftersom det finns mer än en primär partition, kan startetiketten välja vilket OS du vill starta till. Partitionstabellen håller dock alltid reda på en partition som fungerar som den ”aktiva” som startas om inga andra alternativ väljs. Partitionstypsektionen i partitionstabellen hänvisar till filsystemet på den partitionen, där 06- eller 0E -partitions -ID betyder FAT, 0B eller 0C betyder FAT32 och 07 betyder NTFS eller OS/2 HPFS. Med en partition som är 512 byte för varje sektor måste du multiplicera det totala antalet sektorer med 512 för att få antalet byte för den totala partitionen. Det numret kan sedan delas med 1 024 för att få antalet i kilobyte, och sedan igen för megabyte, och igen för gigabyte, om det behövs. Efter den första partitionstabellen, som är förskjuten 1BE i MBR finns de andra partitionstabellerna för den andra, tredje och fjärde primära partitionen vid 1CE, 1DE och 1EE:

Offset Offset
Hex Decimal Längd (byte) Beskrivning
1BE – 1CD 446-461 16 Primär partition 1
1CE-1DD 462-477 16 Primär partition 2
1DE-1ED 478-493 16 Primär partition 3
1EE-1FD 494-509 16 Primär partition 4

Du kan läsa hexversionen av masterpartitionstabellen med verktyg som wxHexEditor och [email protected] Disk Editor.