Skip to content

Vad är rcp -kommandot?

10 de augusti de 2021
ScreenShot2020 01 08at7.48.43AM 271359a265724647bef02fbf6d67c598

Kommandot rcp (som står för fjärrkopieringsprogram) kopierar filer till eller från en fjärrdator eller mellan två fjärrdatorer. Kommandot liknar cp, förutom att fjärrdatorn och eventuellt användarnamnet på fjärrdatorn båda måste vara prefixade till filnamnet.

Kommandot rcp och .rhosts -filen

För att använda kommandot rcp behöver båda datorerna en .rhosts -fil i användarens hemkatalog som innehåller namnen på de datorer som har åtkomst till datorn, tillsammans med varje auktoriserat användarnamn. Här är ett exempel på en .rhosts -fil: zeus.univ.edu jdoe
athena.comp.com mjohnson

FTP- eller SCP -kommandona kopierar filer mellan datorer om ingen .rhosts -fil är konfigurerad.

Rcp -kommandosyntaxen

Den korrekta syntaxen när du använder kommandot rcp är att skriva rcp följt av källan och sedan destinationen. Använd ett kolon för att separera värden och data. Här är några av alternativen du kan lägga till rcp -kommandot:

  • /LOGGA: Skapar en loggfil som visar vilka filer som har kopierats från datorn. Vid kopiering till och från fjärrdatorer som inte involverar den lokala datorn loggas endast den första överföringen.
  • /ANVÄNDARE: Anger fjärrdatorns användarkonto. Detta används bara när filen för fjärrvärden inte innehåller ditt användarnamn eller värdnamn.
  • /LÖSENORD: Identifierar det lösenord som behövs för att logga in på fjärrkontot. Den används med /USER.
  • -r: Kopierar en hel katalog med kommandot rcp.
  • -s: Tillåter kopian att behålla datumet för att data ändrades samt filskyddsläge. Det är samma som /BEVARA.

Flera rcp -kommandoexempel

Här är bara några exempel på hur du använder rcp i Linux:

Kopiera en enda fil

Följande måste anges på kommandoraden för att kopiera en fil som kallas customer.txt i katalogen/usr/data/från datorns tomsnotebook till den aktuella katalogen: rcp tomsnotebook: /usr/data/customers.txt.

Perioden i slutet av kommandot anger den aktuella aktiva katalogen. Du kan ange vilken annan katalog som helst istället.

Kopiera en hel mapp

Kopiera en fullständig katalog genom att lägga till -r: rcp -r tomsnotebook:/usr/data.
rcp document1 zeus.univ.edu:document1

Kopiera från/till den lokala maskinen

Kopiera dokument1 från den lokala datorn till användarens hemkatalog på datorn med URL zeus.univ.edu, förutsatt att användarnamnen är desamma på båda systemen: rcp document1 [email protected]: zeus.univ.edu: document1

Kopiera dokument1 från den lokala datorn till hemkatalogen för användaren jdoe på datorn med URL zeus.univ.edu: rcp zeus.univ.edu:document1 document1

Kopiera dokument1 från fjärrdatorn zeus.univ.edu till den lokala maskinen med samma namn: rcp -r dokument zeus.univ.edu:backups

Kopiera katalogdokumenten, inklusive alla underkataloger, från den lokala datorn till katalogsäkerhetskopiorna i användarens hemkatalog på datorn med URL zeus.univ.edu, förutsatt att användarnamnen är desamma på båda systemen: rcp -r zeus.univ .edu: säkerhetskopiering/dokumentstudie