Skip to content

Vad hände med IPv5?

12 de augusti de 2021
GettyImages 578460429 57fcaf813df78c690f7f15ee

Ett internetprotokoll är en uppsättning regler som styr hur informationspaket överförs över ett nätverk. IPv5 är en version av Internet Protocol (IP) som aldrig formellt antogs som standard. V5 står för version 5 av internetprotokollet. Datornätverk använder version 4, vanligtvis kallad IPv4, eller en nyare version av IP som heter IPv6.

IPv5 -adressbegränsningar

IPv5 blev aldrig ett officiellt protokoll. Det som kallas IPv5 startade under ett annat namn: Internet Stream Protocol, eller helt enkelt ST. ST/IPv5 -internetprotokollet utvecklades som ett sätt att strömma video- och röstdata av Apple, NeXT och Sun Microsystems, och det var experimentellt. ST var effektivt vid överföring av datapaket på specifika frekvenser samtidigt som kommunikationen upprätthölls. Det skulle så småningom fungera som en grund för utvecklingen av teknik som Voice over IP eller VoIP, som används för röstkommunikation över internet.

32-bitars adressering

Med utvecklingen av IPv6 och sitt löfte om nästan obegränsade IP-adresser och en nystart för protokollet övergick IPv5 aldrig till allmänt bruk på grund av dess 32-bitars begränsningar. IPv5 använde IPv4: s 32-bitars adressering, vilket så småningom blev ett problem. Formatet för IPv4 -adresser är formatet ###. ###. ###. ###, som består av fyra numeriska oktetter (en enhet för digital information i datorer som består av åtta bitar), med varje uppsättning från 0 till 255 och separerade med perioder. Detta format tillät 4,3 miljarder internetadresser; den snabba tillväxten på internet tog dock snart slut på detta antal unika adresser. År 2011 tilldelades de sista kvarvarande blocken av IPv4 -adresser. Om IPv5 använder samma 32-bitars adressering skulle det ha drabbats av samma begränsning. Så, IPv5 övergavs innan det någonsin blev en standard, och världen gick vidare till IPv6.

IPv6 -adresser

IPv6 utvecklades på 1990-talet för att lösa adressbegränsningen, och kommersiell distribution av detta nya internetprotokoll började 2006. IPv6 är ett 128-bitars protokoll, och det ger fler IP-adresser. Formatet för IPv6 är en serie med åtta hexadecimala siffror med 4 tecken; var och en av dessa representerar 16 bitar, totalt 128 bitar. Tecknen i en IPv6 -adress är siffror från 0 till 9 och bokstäverna från A till F.

IPv6 -formatet

Ett exempel på en IPv6 -adress är 2001: 0db8: 0000: 0000: 1234: 0ace: 6006: 001e. IPv6 har kapacitet att erbjuda biljoner på biljoner IP -adresser (så många som 3,4×1038 adresser) med liten chans att ta slut. Formatet för en IPv6 -adress är långt och innehåller ofta många nollor. Ledande nollor i adressen kan undertryckas för att förkorta adresser. Exempelvis kan ovanstående IPv6 -adress uttryckas som den mycket kortare 2001: db8 :: 1234: ess: 6006: 1e. När det finns en serie med mer än en uppsättning med 4 tecken som består av alla nollor kan dessa ersättas med ”::”-symbolen. Bara en :: symbolen kan användas i en IPv6 -adress.