Saltar al contenido

Använd Apple Hardware Test (AHT) för att hitta problem

6 de julio de 2021
MacbookRosegoldcopy 5716969c3df78c3fa2ba5019

Apple Hardware Test (AHT) är ett omfattande program som kan hjälpa till att diagnostisera maskinvarurelaterade problem som du kan stöta på med en äldre Mac. AHT kan diagnostisera problem med en Mac-skärm, grafik, processor, minne, logikkort, sensorer och lagring. Informationen i denna artikel gäller Mac-datorer som tillverkades 2012 och tidigare.

 

Orsaker till Mac-maskinvarufel

Vissa Mac-problem, t.ex. problem med startproblem, kan orsakas av program- eller maskinvaruproblem. Ett bra exempel är att fastna på den blå skärmen eller den grå skärmen när du startar en Mac. Anledningen till att Mac har fastnat kan vara ett maskin- eller programvaruproblem. Att köra Apple Hardware Test kan begränsa orsaken. Apples hårdvara misslyckas då och då, med det vanligaste felet är RAM. För de flesta Mac-datorer är RAM enkelt att byta ut och att köra Apple Hardware Test för att bekräfta ett RAM-fel är en enkel uppgift.

 

Apples hårdvarutesttillgänglighet

Inte alla Mac-datorer kör AHT. Av dem som gör det skiljer sig metoden beroende på vilken operativsystemversion som är installerad på Mac.

 • Mac-datorer tillverkade 2012 och tidigare med OS X Mountain Lion (10.8.4) eller senare installerade har Apple Hardware Test inbyggt i Mac.
 • Mac-datorer tillverkade 2012 och tidigare med OS X Mountain Lion (10.8.3) eller tidigare installerade använder systemprogramvaruskivan eller flashenheten som medföljer Mac.
 • Mac-datorer tillverkade 2013 och senare är inte kompatibla med AHT.

För alla Mac-datorer från 2013 och senare ändrade Apple hårdvarutestningssystemet för att använda Apple Diagnostics, som är inbyggt i Mac-datorn.

 

AHT på Mac-datorer som levererades med OS X Lion eller senare

OS X Lion släpptes sommaren 2011. Lion markerade förändringen från att distribuera OS-programvara på fysiska medier (DVD) till att tillhandahålla programvaran som nedladdning. Innan OS X Lion tillhandahölls Apple Hardware Test på en av installations-DVD-skivorna som medföljde Mac. Det ingick också på ett USB-minne för den tidiga versionen av MacBook Air, som inte hade en optisk medieplats. Med OS X Lion och senare för alla Mac-tillverkare som tillverkats före 2013 ingår AHT i en dold partition på Mac-enhetens startdisk. Om Mac har Lion eller senare installerat är du redo att köra Apple Hardware Test.

 

AHT på Mac-datorer som levererades med OS X Leopard till OS X Snow Leopard

OS X Leopard (10.5) släpptes i september 2008. För Mac-datorer som såldes med OS X 10.5.5 och senare versioner av Leopard eller med någon version av OS X Snow Leopard (10.6) finns AHT på applikationsinstallationsskivan 2 DVD medföljer Mac. MacBook Air-ägare som köpte sina Mac-datorer under denna tidsram kan hitta AHT på MacBook Air Reinstall Drive. Det är USB-minnet som ingår i köpet.

 

AHT på Intel-baserade Mac-datorer med OS X Leopard 10.5.4 eller tidigare

Om du köpte en Intel-baserad Mac under eller före sommaren 2008 finns AHT på Mac OS X Install Disc 1 DVD som medföljer köpet.

 

AHT på PowerPC-baserade Mac-datorer

För äldre Mac-datorer, som iBooks, Power Mac-datorer och PowerBooks, finns AHT på en separat CD som medföljer Mac-datorn.

 

Hur man kör Apple Hardware Test

Nu när du vet var AHT finns kan du starta Apple Hardware Test.

 1. Sätt i lämplig DVD- eller USB-flashenhet med AHT på Mac-datorn. Detta steg är onödigt för Mac-datorer med Lion eller senare, där AHT finns på en partition på hårddisken.
 2. Stäng av Mac.
 3. Om du testar en bärbar Mac, anslut den till en växelströmskälla. Kör inte testet från Mac-batteriet.
 4. tryck på kraft för att starta Mac och tryck omedelbart på D nyckel. Fortsätt att hålla D tills du ser en liten Mac-ikon på skärmen. När du ser ikonen släpper du D nyckel.
 5. Välj ett språk i listan över språk som kan användas för att köra AHT och klicka sedan på högerpilen längst ner. Apple Hardware Test kontrollerar vilken maskinvara som är installerad på Mac. Vänta tills hårdvarusonden har slutförts. När den är klar markeras testknappen.
 6. Kontrollera vilken hårdvara testet hittade genom att klicka Hårdvaruprofil. Titta igenom listan över komponenter för att säkerställa att Mac-huvudkomponenterna visas korrekt. Välj om konfigurationsinformationen är korrekt Testa. Om något verkar fel, verifiera Mac-konfigurationen genom att kolla Apples supportwebbplats för specifikationer på Mac. Om konfigurationsinformationen inte matchar kan enheten misslyckas och måste repareras eller bytas ut.
 7. Klick Hårdvarutest. AHT stöder två typer av tester: ett standardtest och ett utökat test. Det utökade testet hittar problem med RAM eller grafik. Om du misstänker ett sådant problem, börja med det kortare standardtestet.
 8. Klick Testa. AHT visar ett statusfält och felmeddelanden som kan bli resultatet av testningen. Testet kan ta ett tag. Du kanske hör Macs fans rev upp och ner. Denna fläktaktivitet är normal under testprocessen.
 9. När testet är klart försvinner statusfältet och området Testresultat i fönstret visar antingen meddelandet Inga problem hittades eller en lista med problem. Om du ser en felkod i testresultaten, titta på felkodavsnittet nedan för en lista över vanliga felkoder och vad var och en betyder.
 10. Om allt verkar okej, kanske du fortfarande vill köra det utökade testet, vilket är bättre att hitta minnes- och grafikproblem. Välj den för att köra det utökade testet Utför utökad testning kryssrutan och klicka sedan på Testa. Den utökade testningen tar mer tid än standardtestet.
 11. Avsluta AHT genom att klicka på endera Omstart eller Stänga av.

 

Felkoder för Apple Hardware Test

Felkoderna som genereras av Apple Hardware Test tenderar att vara kryptiska och är avsedda för Apples servicetekniker. Många av felkoderna är dock välkända, och den här listan kan vara till hjälp:

Felkod Beskrivning
4AIR AirPort trådlöst kort
4ETH Ethernet
4HDD Hårddisk (inkluderar SSD)
4IRP Logic board
4MEM Minnesmodul (RAM)
4MHD Extern disk
4MLB Logic board controller
4MOT Fläktar
4PRC Processor
4SNS Misslyckad sensor
4YDC Video / grafikkort

 

Ytterligare felsökningstaktik

De flesta av felkoderna indikerar ett fel i den relaterade komponenten och kan kräva att en tekniker tittar på Mac för att fastställa orsaken och kostnaden för en reparation. Innan du går till en Apple Store eller skickar din Mac till en butik, återställ PRAM och återställ SMC. Detta kan vara till hjälp för vissa fel, inklusive logikkort och fläktproblem. Du kan utföra ytterligare felsökning för minne (RAM), hårddisk och externa diskproblem. I händelse av en enhet, vare sig den är intern eller extern, reparerar du den med Disk Utility, som ingår i OS X, eller en tredjepartsapp som DiskWarrior eller Techtool Pro. Om Mac-datorn har RAM-moduler som kan servas av användaren, rengör och sätt tillbaka RAM-minnet. Ta bort RAM-minnet, använd en penna-radergummi för att rengöra RAM-modulernas kontakter och installera om RAM-minnet. Kör sedan om Apple Hardware Test med det utökade testalternativet. Om Mac-minnet fortfarande har minnesproblem kan du behöva byta RAM-minne.

 

Vad du ska göra om du inte hittar AHT-hårddisken eller USB-minnet

Om du förlorade det optiska mediet eller USB-flashenheten har du två val. Du kan antingen ta din Mac till närmaste Apple Store eller ringa Apple och beställa en ny diskuppsättning. Innan du ringer behöver du Mac-serienumret som finns i Äpple menyn under Om den här Mac. När du har serienumret, ring Apple-support eller använd online-supportsystemet för att initiera en begäran om utbytesmedia. Det andra alternativet är att ta Mac-datorn till en Apple Store. Apples tekniker kan köra AHT åt dig och diagnostisera eventuella problem Mac har.