Saltar al contenido

Hur man skapar Google Docs-landskap

16 de junio de 2021
how to make google docs landscape 4589313 12 5c8d952ac9e77c00014a9d6d

Många tycker att Google Dokument är begränsade när det gäller stil och format. Men sanningen är att det är enkelt att skapa Google Docs liggande format. Du behöver bara veta vilka menyalternativ som ändrar dokumentformatet till liggande. Det är också möjligt att göra liggande formatering till standardformatet för dina Google Docs-dokument. Du kan inte ha stående och liggande sidor i ett enda Google-dokument. Se nedan för några tips och tricks för att kanske få det du är ute efter.

Gör Google Docs liggande format

Om du har ett befintligt dokument sparat i Google Docs och vill omformatera det till liggande gör följande steg det.

 1. Med dokumentet öppet i Google Dokument, gå till Fil och välj Utskriftsformat.

 2. I Utskriftsformat dialogruta, aktivera Landskap. Detta avmarkerar automatiskt porträttläge. Här kan du också justera marginalerna.

  Alternativet Liggande i Utskriftsformat

 3. Välj OK för att stänga Utskriftsformat dialogrutan och återgå till dokumentet som visas i liggande läge.

 4. Markera och dra rutorna i hörnet eller sidan av alla foton i dokumentet som du vill sträcka över hela sidan.

  Justeringshandtaget på en bild i Google Dokument

 5. När du är klar med att formatera dokumentet sparar Google Docs automatiskt alla ändringar i dokumentet.

Ange liggande format som standard för Google Dokument

Om du vill att dokument i Google Dokument ska öppnas i liggande läge automatiskt, ställ in Liggande som standardformat. Du kan göra detta i steget ovan där du aktiverar liggande läge genom att välja Ange som standard innan du klickar OK att spara.

De "Ange som standard" -knappen i fönstret Sidinställningar för Google Dokument

Nu när du öppnar ett nytt dokument i Google Docs börjar det i liggande läge. Om du vill växla tillbaka till porträttläge måste du följa samma steg som ovan, men aktivera Porträtt istället för Landskap.

Alternativt landskap och stående i Google Docs

Det finns inget sätt att alternera sidformat i Google Dokument. Det finns dock en lösning så att om du planerar att skriva ut eller konvertera dokumentet till PDF kan du skriva ut sidor i alternerande format.

 1. Med dokumentet öppet i Google Dokument, gå till Fil och välj Skriva ut.

  Kommandot Skriv ut i Google Dokument

 2. I Skriva ut välj Förändra under Destination. Välj Spara som PDF för att ändra destinationen till ett PDF-dokument.

  Skärmdump för utskrift till ett PDF-dokument i Google Docs

  Om du föredrar att skriva ut på ett pappersdokument istället för till en PDF-fil, ändrar du destinationen till din skrivare.

 3. Ändra Sidor urval från Allt till anpassade sidor val under det, vilket gör att du kan ange ett anpassat sidintervall. Skriv det sidintervall du vill skriva ut i det aktuella formatet.

  Skärmdump för att skriva in en anpassad sida, skriv ut till PDF i Google Docs

 4. Välj Sparaoch spara sedan filen på en plats på din dator.

  Skärmdump för att spara enskilda sidor i Google Dokument

  Inkludera sidnumren i filtiteln. Senare, när du slår samman dokumenten, vet du vilka sidor som finns i varje sparad fil.

 5. Gå igenom stegen i den första delen av den här guiden för att ändra dokumentformatet från liggande läge till stående läge.

 6. Upprepa steg 1 till 4 ovan för att skriva ut de närmaste sidorna i dokumentet i stående läge.

  Skärmdump för utskrift av Google Doc-sidor i olika format.

 7. Fortsätt ändra formatet på ditt dokument och skriv ut delar av dokumentet. När du är klar har du flera PDF-dokument sparade för alla sidor i originaldokumentet.

  Skärmdump som visar flera PDF-filer för ett Google Docs-dokument

  Du kan behöva infoga sektionsavbrott mellan sidorna för att hålla dokumenttexten ordnad på rätt sidor när du ändrar dokumentformatering fram och tillbaka.

 8. Använd valfri skrivbords- eller online-PDF-redigerare för att slå samman de enskilda PDF-filerna till ett dokument. När du är klar har dokumentet enskilda sidor eller avsnitt i olika format.

  Skärmdump av ett sammanslaget PDF-dokument med sidor i olika format

 9. Om du valde att skriva ut sidorna till din skrivare, sätt ihop sidorna igen i ett enda dokument.