Saltar al contenido

Decibel i datanätverk

17 de julio de 2021
GettyImages 875376460 5bbe6384c9e77c0058d3dfbc

En decibel är en standardenhet för att mäta styrkan hos trådlösa Wi-Fi-radiosignaler. Decibel används också som ett mått för ljudutrustning och annan radioelektronik, inklusive mobiltelefoner.

Vad är decibel i Wi-Fi?

Wi-Fi-radioantenner och sändtagare inkluderar decibelbetyg enligt tillverkaren. Hemnätverksutrustning presenterar vanligtvis betyget i dBm-enheter, där ‘m’ representerar milliwatt elkraft. Generellt kan Wi-Fi-utrustning med ett relativt större dBm-värde skicka eller ta emot trådlös nätverkstrafik över större avstånd. Större dBm-värden indikerar dock också att Wi-Fi-enheten kräver mer ström för att fungera, vilket innebär en minskad batteritid på mobila enheter.