Saltar al contenido

Hur du använder Excel-delsumma-funktionen

20 de julio de 2021
GettyImages 1146192032 1541e624d44e4cea9b04cd93b9243bef

När ditt Excel-kalkylblad innehåller dolda rader, filtrerade data eller grupperade data, använd Excel SUBTOTAL-funktionen. SUBTOTAL-funktionen kan inkludera eller utesluta dolda värden i beräkningarna. Förutom att hitta summan av en datagrupp, kan Excel beräkna medelvärdet, maximum, minimum, standardavvikelse och varians för dina data. Så här infogar du delsummor i Excel. Instruktionerna i den här artikeln gäller Excel för Microsoft 365, Excel 2019 och Excel 2016.

 

Syntax för SUBTOTAL-funktionen

Använd funktionen SUBTOTAL i Excel för att sammanfatta värdena i ett kalkylblad på olika sätt. Det är särskilt användbart när kalkylbladet innehåller dolda rader som du vill inkludera i beräkningen. Syntaksen för SUBTOTAL-funktionen är: SUBTOTAL (function_num, ref1, ref2,…)

De funktionsnummer argument krävs och anger vilken typ av matematisk operation som ska användas för delsumman. SUBTOTAL-funktionen kan lägga till siffror, beräkna medelvärdet för valda nummer, hitta max- och minimivärden i ett intervall, räkna antalet värden i ett valt intervall och mer. Funktionen SUBTOTAL ignorerar celler som inte innehåller data och celler med icke-numeriska värden. Detta argument är ett nummer och beror på om du vill inkludera dolda rader i resultatet eller utesluta dolda rader från resultatet. Dessa rader kan döljas manuellt eller döljas av ett filter. Argumenten function_num inkluderar:

Funktionsuppgift funktionsnummer funktionsnummer
(inkluderar dolda värden) (exkluderar dolda värden)
GENOMSNITT 1 101
RÄKNA 2 102
COUNTA 3 103
MAX 4 104
MIN 5 105
PRODUKT 6 106
STDEV 7 107
STDEVP 8 108
BELOPP 9 109
VAR 10 110
VARP 11 111

Funktionsnummer-referensargument 1 till 11 inkluderar endast värden i dolda rader när du använder kommandot Dölj för att dölja rader. När du använder kommandot Filter inkluderar SUBTOTAL-beräkningar inte dolda filterresultat. De ref1 argument krävs. Det här är cellerna som används för att beräkna resultaten för det valda argumentet function_num. Detta argument kan vara ett värde, en enda cell eller ett cellintervall. De ref2, … argument är valfria. Dessa är ytterligare celler som ingår i beräkningen.

 

Använd SUBTOTAL-funktionen med dolda rader

Excel-funktioner kan anges manuellt eller med hjälp av dialogrutan Funktionsargument. För att illustrera hur man går in i funktionen manuellt med hjälp av formelfältet använder följande exempel COUNT-funktionsnummer-argumentet för att räkna antalet värden i synliga rader och i både synliga och dolda rader. För att använda SUBTOTAL-funktionen för att räkna antalet rader i ett kalkylblad:

 1. Börja med ett kalkylblad som innehåller flera rader med data.
 2. Välj cellen som ska innehålla antalet synliga rader.
 3. I funktionsfältet anger du = SUMMA. När du skriver föreslår Excel en funktion. Dubbelklicka på DELSUMMA fungera. Om du vill använda dialogrutan Funktionsargument för att öppna SUBTOTAL-funktionen går du till Formler och välj Math & Trig > DELSUMMA.
 4. Dubbelklicka på rullgardinsmenyn som visas 102 – RÄKNING argument för funktionsnummer.

  Använd argumentet COUNT function_num med funktionen SUBTOTAL

 5. Skriv ett komma (,).

  Slutför argumentet function_num i SUBTOTAL-funktionen i Excel

 6. Välj de celler som ska inkluderas i formeln i kalkylbladet.

  Lägg till cellerna som ska inkluderas i formeln som ref1-argumentet för SUBTOTAL-funktionen

 7. Tryck Stiga på för att se resultatet i cellen du valde i steg 2.

  Hela SUBTOTAL-funktionen med COUNT-argumentet

 8. Välj cellen som ska innehålla antalet synliga och dolda rader.
 9. I funktionsfältet anger du = SUMMA. När du skriver föreslår Excel en funktion. Dubbelklicka på DELSUMMA fungera.
 10. Dubbelklicka på rullgardinsmenyn som visas 2 – RÄKN argument_funktionsnummer och skriv sedan ett komma (,).
 11. Markera cellerna som ska inkluderas i formeln i kalkylbladet och tryck sedan på Stiga på.

  Använd SUBTOTAL-funktionen för att räkna synliga och dolda rader

 12. Dölj flera rader med data. I det här exemplet doldes rader med endast försäljning under $ 100.000.

  Den slutförda SUBTOTAL-funktionen för att räkna synliga och dolda värden

 

Använd SUBTOTAL-funktionen med filtrerade data

Med SUBTOTAL-funktionen på filtrerade data ignoreras data i rader som har tagits bort av filtret. Varje gång filterkriteriet ändras beräknar funktionen om för att visa delsumman för de synliga raderna. Så här använder du SUBTOTAL-funktionen för att se skillnader i beräkningsresultat medan du filtrerar data:

 1. Skapa SUBTOTAL formler. Skapa till exempel formler för att bestämma delsumman och medelvärdena för de filtrerade data. Det spelar ingen roll om du använder argumentet function_num för synliga eller dolda rader. Båda argumenten ger samma resultat i filtrerad data.

  Använd SUBTOTAL-funktionen på filtrerade data

 2. Välj vilken cell som helst i datamängden.
 3. Gå till Hemoch välj sedan Sortera och filtrera > Filtrera.

  Filtrera data i ett Excel-kalkylblad för att se resultatet av funktionen SUBTOTAL

 4. Använd rullgardinspilarna för att filtrera kalkylbladets data.

  Hur man filtrerar data i ett Excel-kalkylblad

 5. Lägg märke till hur värdena ändras varje gång du väljer olika filterkriterier.

  Resultat av SUBTOTAL-funktionen på filtrerade data i ett Excel-kalkylblad

 

Använd SUBTOTAL-funktionen med grupperade data

När data är grupperade finns det ett sätt att tillämpa SUBTOTAL-funktionen på varje enskild grupp och sedan beräkna totalsumman för hela datamängden.

 1. Välj vilken cell som helst i datamängden.
 2. Välj Data > Delsumma för att öppna Delsumma dialog ruta.

  Använd kommandot delsumma för att skapa delsummor och totalsummor för grupperade data i Excel

 3. Välj Vid varje förändring i nedrullningspilen och välj den gruppering som varje delsumma kommer att beräknas till.
 4. Välj Använd funktionen rullgardinspilen och välj en funktionsnummer.
 5. I Lägg till delsumma till välj den kolumn som formeln ska tillämpas.
 6. Välj OK.

  Ställ in kriterierna för kommandot Delsumma i ett Excel-kalkylblad

 7. Delsummor infogas för varje datagrupp och en totalsumma infogas längst ner i datamängden.

  Delsumma och en totalsumma infogad i grupperade data i ett Excel-kalkylblad

 8. För att ändra funktionsnummer, markera vilken cell som helst i datamängden och välj Data > Delsumma. Gör sedan dina val i Delsumma dialog ruta.