Saltar al contenido

Hur man infogar en tabell i Microsoft Word

2 de julio de 2021
overhead view of a woman using a computer 626172712 5b4a789146e0fb00375d2205

En Microsoft Word-tabell är ett mångsidigt verktyg som presenterar information på ett organiserat sätt. Tabeller är lätta att infoga och ändra. Med ett par klick kan du skapa en enkel tabell. Instruktionerna i den här artikeln gäller Word för Microsoft 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013 och Word 2010.

Sätt i ett litet bord

En tabell består av rader och kolumner med celler där du placerar text. Med den enklaste metoden för att infoga en tabell i Word kan du skapa en tabell bestående av upp till 10 kolumner och 8 rader.

 1. Placera markören där du vill att tabellen ska visas.

 2. Gå till Föra in.

 3. I Tabeller grupp, välj Tabelloch dra sedan över cellerna för att välja önskat antal kolumner och rader.

  Infoga menyn i Microsoft Word med alternativet Tabell markerat

 4. En tabell infogas i Word-dokumentet med kolumner och rader med jämnt mellanrum och Borddesign fliken visas. Placera markören i valfri cell för att skriva text i den. Använd kommandona på Borddesign för att formatera tabellen.

  Microsoft Word med rubriken Tabelldesign markerad

Sätt i ett större bord

Du är inte begränsad till att infoga en 10 x 8 tabell. Du kan infoga större tabeller i ett dokument.

 1. Placera markören där du vill att tabellen ska visas.

 2. Gå till Föra in.

  Microsoft Word med rubriken Infoga markerad

 3. I Tabeller grupp, välj Tabell, sedan Välj Infoga tabell.

  Microsoft Word med alternativet Infoga tabell markerat

 4. I Infoga tabell i dialogrutan väljer du antalet kolumner och rader du vill ha.

  Infoga tabellruta med kolumn- och radinställningar markerade

 5. I AutoFit beteende välj AutoFit till fönster.

  Infoga tabellruta i Microsoft Word med alternativet Autofit to Window markerat

 6. Välj OK.

  Infoga tabellruta i Microsoft Word med OK-knappen markerad

 7. En tabell infogas i Word-dokumentet med kolumner och rader med jämnt mellanrum och Borddesign fliken visas. Placera markören i valfri cell för att skriva text i den. Använd kommandona på Borddesign för att formatera tabellen.

  Microsoft Word med rubriken Tabelldesign markerad

Sätt i ett snabbbord

Microsoft Word har många inbyggda tabellstilar, inklusive kalendrar, en tabellformad tabell, ett dubbelbord, en matris och en tabell med underrubriker. När du infogar en snabb tabell skapar och formaterar Word tabellen automatiskt.

 1. Placera markören där du vill att tabellen ska visas.

 2. Gå till Föra in.

  Microsoft Word med rubriken Infoga markerad

 3. I Tabeller grupp, välj Tabell.

  Microsoft Word med alternativet Tabell markerat

 4. Välj Snabbtabelleroch välj sedan en bordsstil.

  Microsoft Word med alternativet Snabbtabeller markerat

 5. En förformaterad tabell infogas i Word-dokumentet och Borddesign fliken visas. Ersätt texten med ditt innehåll. Använd kommandona på Borddesign för att formatera tabellen.

  MS Word-dokument med ny snabb tabell infogad