Saltar al contenido

Hur man lägger till radnummer i ett Microsoft Word-dokument

22 de junio de 2021
GettyImages 57353988 590a59cd3df78c92834b7b62

Sidnummer är ett sätt att snabbt hitta information i ett dokument. Men när du vill identifiera vissa stycken eller meningar i ett dokument, lägg till radnummer i ditt Microsoft Word-dokument för att göra det lättare att hitta information. Här är en förklaring av vad radnummer är och hur du lägger till radnummer i dina dokument. Instruktionerna i den här artikeln gäller Word för Microsoft 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 och Word 2007.

Allt om radnummer

Microsoft Word numrerar automatiskt alla rader utom några få utvalda. Den räknar en hel tabell som en rad. Den hoppar också över textrutor, sidhuvuden och sidfot samt fotnoter och slutnoter. Microsoft Word räknar siffror som en rad, liksom en textruta som är inbyggd med tillämpad textomslag. Textraderna i textrutan räknas dock inte. Du bestämmer hur Word hanterar radnummer. Till exempel tillämpa radnummer på specifika sektioner eller nummerrader i steg som var tionde rad. Sedan, när det är dags att slutföra dokumentet, tar du bort radnumren så är du redo att gå.

Hur man lägger till radnummer i ett Word-dokument

Så här tar du med radnummer i ett dokument:

 1. Gå till Layout > Utskriftsformat > Radenummer. Om dokumentet är uppdelat i sektioner och du vill lägga till radnummer i hela dokumentet, tryck på Ctrl + A. för att välja hela dokumentet.

 2. Välj något av följande alternativ:

  • Kontinuerlig: Tillåter fortlöpande numrering genom hela dokumentet.
  • Starta om varje sida: Startar varje sida med siffran 1.
  • Starta om varje avsnitt: Börjar med nummer 1 efter varje avsnittavbrott.
  • Alternativ för radnumrering: Tillåter mer avancerade radnumreringsalternativ, till exempel att numrera med olika intervall.

  Word med alternativ för radnummer markerade

 3. Välj om du vill lägga till radnummer i ett visst avsnitt eller i flera avsnitt Alternativ för radnumrering för att öppna Utskriftsformat dialogrutan och välj sedan Layout flik.

  Sidinställningsskärmen i Word med fliken Layout markerad

 4. Välj Ansöka till nedrullningspilen och välj Valda sektioner.

  Sidlayoutfönster i Word med avsnittet Tillämpa på markerat

 5. Välj Radenummer.

  Sidans inställningsskärm i Word med knappen Radenummer markerad

 6. Välj Lägg till radnumrering kryssruta.

  Rutnummer i Word med kommandot Lägg till radnummerering markerat

 7. Välj alla andra alternativ du vill ha och välj sedan OK för att stänga fönstret.

 8. Välj OK för att spara dina ändringar.