Saltar al contenido

Hur man skriver ut en del av ett Word-dokument

29 de julio de 2021
fax copier with copyspace on paper sheet 184860522 5b3f884246e0fb0037895fb8

Om du bara behöver specifika delar av ett Word-dokument i papperskopia, skriv inte ut hela dokumentet för att få dem. Skriv istället ut markerad text, en enda sida, ett sidintervall eller sidor från specifika avsnitt i ett långt dokument. Instruktionerna i den här artikeln gäller Word för Microsoft 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 och Word Starter 2010.

Skriv ut ett helt dokument

Börja med att öppna utskriftsfönstret.

 1. Välj på menyfliksområdet Fil.

 2. Välj Skriva ut. Alternativt från Hem fliken, använd kortkommandot CTRL + P.

  Arkiv-menyn i Word med alternativet Skriv ut markerat

 3. Som standard är Word inställt för att skriva ut ett helt dokument.

  MS Word med utskriftsskärmen visas

 4. Ändra inställningarna om det behövs.

 5. Välj Skriva ut.

Skriv ut en vald textdel

Du kanske vill skriva ut en del av dokumentet som inte är en hel sida.

 1. Markera texten du vill skriva ut.

  MS Word doc med lite text markerad

 2. Välj Fil > Skriva ut.

 3. Välj Sida nedrullningspilen och välj Utskriftsval.

  Words utskriftsmeny med alternativet Print Selection markerat

 4. Välj Skrivare nedrullningspilen, välj din skrivare och välj sedan Skriva ut.

  Words utskriftsmeny med utskriftsknappen markerad

Skriv ut den aktuella sidan eller ett på varandra följande sidintervall

Att skriva ut den aktuella sidan eller ett sidintervall är enkelt.

 1. Visa sidan du vill skriva ut och välj sedan Fil > Skriva ut.

 2. Skriva ut på skärmen väljer du Sida nedrullningspilen och välj Skriv ut aktuell sida.

  Skriv ut-menyn i Word med knappen Skriv ut aktuell sida markerad

 3. För att skriva ut flera på varandra följande sidor, i Sidor fältet skriv första sidnummer och sista sidnummer separerade med bindestreck. Om du till exempel vill skriva ut sidorna 2 till 10 skriver du 2-10.

  Skriv ut sidan i Word med fältet Sidor markerat

 4. Välj Skrivare nedrullningspilen, välj din skrivare och välj sedan Skriva ut.

  Words utskriftsmeny med utskriftsknappen markerad

Skriv ut sidor som inte följer och flera sidområden

För att skriva ut specifika sidor och sidområden som inte följer varandra, använd samma process som ovan men använd kommatecken för att separera sidor som inte följer varandra.

 1. Välj Fil > Skriva ut.

 2. I Sidor textruta, ange sidnumren du vill skriva ut och följ varje sidnummer med ett kommatecken. Om du till exempel vill skriva ut sidorna 1, 3, 5, 7, 8, 9 och 10 skriver du 1, 3, 5, 7-10.

  MS Word med utskriftsskärmen visas

 3. Välj Skrivare nedrullningspilen, välj din skrivare och välj sedan Skriva ut.

  MS Word med utskriftsskärmen visas

Skriv ut sidor från ett dokument med flera avsnitt

Om ditt dokument är långt och uppdelat i sektioner och sidnumreringen inte är kontinuerlig i hela dokumentet, för att skriva ut ett sidintervall anger du sektionsnummer och sidnummer i Sidor fält med formatet PageNumberSectionNumber. Om du till exempel vill skriva ut sidan 2 i avsnitt 1 och sidan 4 i avsnitt 2 till sidan 6 i avsnitt 3 skriver du p2s1, p4s2-p6s3 i Sidor textruta.

MS Word med utskriftsskärmen visas

För att ange hela sektioner, ange Avsnittsnummer. Skriv till exempel för att skriva ut hela avsnitt 3 i ett dokument s3 i Sidor textruta.

MS Word med utskriftsskärmen visas