Saltar al contenido

Hyperlänkar, bokmärken och korsreferenser i Microsoft Office

26 de julio de 2021
Cultura Math Microsoft Office 56a6c6555f9b58b7d0e4878b

Eftersom så många av oss använder Word, Excel, PowerPoint och andra Microsoft Office-filer digitalt är det vettigt att bli bättre på att använda speciallänkning så att våra läsare får en rikare användarupplevelse. Den här artikeln gäller Microsoft 365, 2019, 2016, 2013, 2010 och 2007.

Länkens magi

I Office kan hyperlänkar, bokmärken och korsreferenser lägga till struktur, organisation och navigationsfunktionalitet i dina dokument:

 • Inom ett Office-dokument kan en hyperlänk dirigera läsare till ett annat dokument eller till en webbplats.
 • Ett bokmärke är en typ av hyperlänk som leder läsarna till en specifik plats i ett dokument. Bokmärken används ofta i innehållsförteckningar för att göra det möjligt för läsare att gå direkt till ett visst dokumentavsnitt.
 • En korsreferens leder läsarna till en namngiven källa inom samma dokument, till exempel en tabell eller ett diagram.

Här listar vi instruktioner för att infoga var och en i ett Word-dokument. Processen är liknande för andra Office-applikationer.

Skapa en hyperlänk

 1. För att skapa en hyperlänk i ditt dokument, markera texten du vill att läsarna ska klicka för att komma till en annan plats.

 2. Högerklicka på den markerade texten för att visa en redigeringsmeny.

  MS Word-dokument med redigeringsmeny visas

 3. Välj på menyn Länk.

 4. I Infoga hyperlänk i dialogrutan Länk till välj Befintlig fil eller webbsida.

  MS Word-dokument med dialogrutan Infoga hyperlänk visas

 5. Om du vill länka till en webbsida, i Adress fält typ URL: en för sidan.

 6. Alternativt, om du vill länka till ett dokument, välj Nuvarande mapp, Bläddrade sidor, eller Senaste filer.

  MS Word med dialogrutan Infoga hyperlänk visas

 7. Välj din fil och välj sedan OK.

 8. Den markerade texten visas som länkad text.

  MS Word med länkad text visas

Infoga ett bokmärke

 1. Placera markören där du vill att bokmärket ska vara.

  MS Word-dokument med bokmärkesfunktion vald

 2. Välj på menyfliksområdet Föra in.

 3. I Länkar grupp, välj Bokmärke.

 4. I Bokmärke i dialogrutan Bokmärke namn fält, skriv ett namn för ditt bokmärke och välj sedan Lägg till. Namnet ska återspegla innehållet i närheten så att du enkelt kan identifiera det senare. Namnet måste bestå av en kontinuerlig rad med tecken, så om du vill använda mer än ett ord, sträng dem ihop med understrykningar eller bindestreck.

  MS Word-dokument med bokmärkesdialogrutan visas

 5. För att skapa en länk till ditt bokmärke, placera markören där du vill att länken ska visas.

  MS Word-dokument med länkfunktion vald

 6. Välj på menyfliksområdet Föra in.

 7. I Länkar grupp, välj Länk.

 8. I Infoga hyperlänk dialogrutan, under Länk till, Välj Placera i detta dokument.

  MS Word-dokument med dialogrutan Infoga hyperlänk visas

 9. Under Välj en plats i detta dokumentväljer du det bokmärke du vill länka till.

 10. Välj OK.

 11. Länken visas på den plats du angav i ditt dokument.

  MS Word-dokument med länk till bokmärke

Infoga en korsreferens

 1. För att infoga en korsreferens måste du först skapa det objekt du vill hänvisa till. Du kan till exempel skapa en tabell i ditt dokument.

  MS Word-dokument med infogad tabell

 2. Skapa en bildtext för ditt föremål. Välj först objektet.

  MS Word-dokument med funktionen Infoga bildtext vald

 3. Välj på menyfliksområdet Referenser.

 4. I Bildtexter grupp, välj Infoga bildtext.

 5. I Rubrik i dialogrutan Rubrik fält, skriv en bildtext för ditt element.

  MS Word-dokument med dialogrutan Bildtext

 6. I alternativ avsnittet, gör lämpliga val.

 7. Välj OK.

 8. Bildtexten visas med elementet.

  MS Word-dokument med tabell och tillhörande bildtext

 9. För att skapa en korsreferens till objektet placerar du markören där du vill att korsreferensen ska visas.

  MS Word-dokument

 10. Välj på menyfliksområdet Referenser.

  MS Word-dokument med korsreferensfunktion vald

 11. I Bildtexter grupp, välj Korsreferens.

 12. I Korsreferens dialogrutan, under Referens typ, Välj Tabell.

  MS Word-dokument med korsreferensdialogruta visas

 13. Under Infoga referens till, Välj Hela bildtexten.

 14. Under För vilken bildtext, välj bildtexten som är kopplad till det element du vill länka till.

 15. Välj Föra in.

 16. Välj Stänga.

 17. Korsreferensen visas som en hyperlänk på den plats du angav.

  MS Word-dokument med korsreferens infogad