Saltar al contenido

Hur man överför spara data mellan användare på Nintendo Switch

24 de julio de 2021
001 how to transfer save data between users on the nintendo switch 4771748 95a26bf897014df98a32d0f90fc317da

Vad du ska veta

 • På källan: Välj Systeminställningar > Datahantering > Överför dina sparade data > Skicka spara data till en annan konsol.
 • På målet: Välj Systeminställningar > Datahantering > Överför dina sparade data > Ta emot spara data.
 • Se till att båda konsolerna är nära varandra så att överföringen kan ske.

Den här artikeln förklarar hur man överför Nintendo Switch spara data och användardata från en switch till en annan med hjälp av Switch: s inbyggda NFC-funktioner, ett microSD-kort eller via molnet. Instruktioner täcker Nintendo Switch och Nintendo Switch Lite.

Hur man överför spara data mellan switchkonsoler

För att överföra spara data mellan två Nintendo Switch-system bör båda konsolerna vara anslutna till internet och i närheten av varandra:

 1. Välj Systeminställningar på källkonsolens startskärm.

 2. Välj Datahantering > Överför dina sparade data.

  1627157688 644 Hur man overfor spara data mellan anvandare pa Nintendo Switch Överför dina sparade data.» class=»lazyload» id=»mntl-sc-block-image_1-0-13″ >

 3. Välj Skicka spara data till en annan konsol.

  Välj Skicka spara data till en annan konsol.

 4. Välj ett användarkonto och välj sedan de sparade data du vill överföra.

  Välj ett användarkonto och välj sedan de sparade data du vill överföra.

 5. På den andra Nintendo Switch, navigera till Systeminställningar > Datahantering > Överför dina sparade data och välj Ta emot spara data.

  1627157688 658 Hur man overfor spara data mellan anvandare pa Nintendo Switch Datahantering> Överför dina sparade data och välj Ta emot spara data.» class=»lazyload» id=»mntl-sc-block-image_1-0-25″ >

Hur man säkerhetskopierar Nintendo Switch Spara data i molnet

Om du har ett Nintendo Switch Online-konto kan du säkerhetskopiera din Switch-spara data i molnet. På det sättet kan du ladda ner dina sparade data på en annan konsol länkad till ditt Nintendo-konto utan att gå igenom den process som beskrivs ovan.

 1. Markera spelet du vill säkerhetskopiera på startskärmen och tryck på plus (+) på switchkontrollen.

 2. Välj Spara datamoln och välj din användarprofil för att kopiera spara data till ditt Nintendo Switch Online-konto.

 3. På det andra systemet, ladda ner dina spara filer genom att gå till Systeminställningar > Datahantering > Spara datamoln.

  Datahantering> Spara datamoln.» class=»lazyload» id=»mntl-sc-block-image_1-0-42″ >

Hur man överför användardata mellan switchkonsoler

Så här överför du användardata mellan Switch-konsoler utan SD-kort:

 1. Välj Systeminställningar från konsolens startskärm som innehåller dina användardata.

  Välj Systeminställningar från huvudmenyn på konsolen med dina användardata.

 2. Välj Användare > Överför dina användardata.

  1627157689 697 Hur man overfor spara data mellan anvandare pa Nintendo Switch Överför dina användardata.» class=»lazyload» id=»mntl-sc-block-image_1-0-55″ >

 3. Välj Nästa.

  Välj Nästa.

 4. Välj Nästa om igen.

  Välj Nästa igen.

 5. Välj Källkonsol.

  Välj källkonsol.

 6. Välj Fortsätta.

  Välj Fortsätt.

 7. Upprepa steg 1-4 på det andra Switch-systemet och välj sedan Målkonsol.

  Upprepa steg 1-4 på det andra Switch-systemet och välj sedan Target Console.

 8. När källkonsolen upptäcker målkonsolen väljer du Överföra på källkonsolen.

  När källkonsolen upptäcker målkonsolen väljer du Överför på källkonsolen.

Hur man överför Nintendo Switch-data till ett SD-kort

Du kan överföra spel och annan programvara som du har köpt via Nintendo eShop till ett microSD-kort för användning på en annan Switch-konsol: Se till att ditt microSD-kort är kompatibelt med Nintendo Switch.

 1. När din Nintendo Switch är avstängd sätter du in microSD-kortet i systemets baksida.

 2. Slå på strömbrytaren och välj Systeminställningar på startskärmen.

 3. Bläddra ner och välj Datahantering > Hantera programvara.

  Hantera programvara.» class=»lazyload» id=»mntl-sc-block-image_1-0-97″ >

 4. Välj de spel du vill överföra.

 5. Välj Arkivprogramvara.

 6. Välj Arkivera.

 7. Välj OKoch tryck sedan på Hem -knappen på din Switch-kontroller för att återgå till startskärmen.

 8. Välj spelet från startskärmen och välj sedan Ladda ner för att spara speldata på SD-kortet.

  När ett microSD-kort sätts in i Nintendo Switch blir det standarddestinationen för nedladdad programvara.

 9. Du kan nu sätta in SD-kortet i en icke-primär konsol för att spela spelet utan internetanslutning. Medan du kan spela spel från microSD-kortet kommer sparade data alltid att sparas i Switchens interna minne. Det är inte möjligt att överföra spara data via SD-kort.

Kan du överföra Nintendo Switch spara data mellan användare?

Även om det är möjligt att överföra användare och spara data mellan Switch-konsoler, kan du inte dela spara data mellan olika användarprofiler. Med andra ord, om du spelar Legend of Zelda: Breath of the Wild på en användarprofil kan du inte kopiera din spara fil till en annan spelares profil. Du kan dock komma åt dina spel och spara data via din användarprofil över flera konsoler, så länge de är länkade till ditt Nintendo-konto. Varje switch kan ha upp till åtta Nintendo-konton och användarprofiler associerade med sig. Även om ditt Nintendo-konto kan länkas till flera Switch-konsoler, kan bara ett vara ditt primära system. När du spelar på ett icke-primärt system måste du vara ansluten till internet för att spela titlar du har laddat ner om du inte har speldata sparade på ett SD-kort. Eftersom Switch Lite är tänkt att spelas när du är på språng, överväg att göra den till din primära enhet så att du inte behöver oroa dig för att hitta en Wi-Fi-anslutning. Logga in på ditt Nintendo-konto via en webbläsare för att ändra din primära konsol.