Saltar al contenido

Net Command

8 de julio de 2021
software developer using transparent computer screen at office 746096729 59a2fa80845b340011268cdd

De netto Kommandotolkskommandot hanterar nästan alla aspekter av ett nätverk och dess inställningar, inklusive nätverksresurser, nätverksutskriftsjobb och nätverksanvändare.

 

Net Command tillgänglighet

Nätkommandot är tillgängligt från kommandotolken i alla Windows-operativsystem inklusive Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista och Windows XP. Tillgängligheten för vissa nätkommandorväxlar och annan syntax för nätkommandon kan skilja sig från operativsystem till operativsystem.

 

Net Command Syntax

Kommandot har följande allmänna form: net [accounts | computer | config | continue | file | group | help | helpmsg | localgroup | name | pause | print | send | session | share | start | statistics | stop | time | use | user | view]

Lär dig hur du läser kommandosyntax om du inte är säker på hur du tolkar netkommandosyntaxen som visas ovan eller beskrivs nedan.

Alternativ för nätkommando
Alternativ Förklaring
netto Utför nätkommandot ensamt för att visa information om hur du använder kommandot, som i det här fallet helt enkelt är en lista över kommandona för nätundersättningen.
konton Kommandot nätkonton används för att ställa in lösenord och inloggningskrav för användare. Till exempel kan kommandot nätkonton användas för att ställa in det minsta antalet tecken som användarna kan ställa in sitt lösenord till. Dessutom stöds lösenordets utgång, minsta antal dagar innan en användare kan ändra sitt lösenord igen och det unika lösenordet innan användaren kan använda samma gamla lösenord.
dator Kommandot nätdator används för att lägga till eller ta bort en dator från en domän.
konfigurera Använd kommandot net config för att visa information om konfigurationen av
Server eller
Arbetsstation service.
Fortsätta Kommandot net continue används för att starta om en tjänst som sattes i väntning av kommandot net pause.
fil Net-fil används för att visa en lista över öppna filer på en server. Kommandot kan också användas för att stänga en delad fil och ta bort ett fillås.
grupp Net-gruppkommandot används för att lägga till, ta bort och hantera globala grupper på servrar.
lokalgrupp Kommandot net localgroup används för att lägga till, ta bort och hantera lokala grupper på datorer.
namn Nätnamnet används för att lägga till eller ta bort ett meddelandealias på en dator. Kommandot net name togs bort i samband med borttagningen av net send från Windows Vista. Se kommandot net send för mer information.
paus Kommandot nettopaus sätter en Windows-resurs eller tjänst i väntan.
skriva ut Nettoutskrift används för att visa och hantera nätverksutskriftsjobb. Kommandot nätutskrift togs bort från och med Windows 7. Enligt Microsoft kan de uppgifter som utförs med nätutskrift utföras i Windows 10, Windows 8 och Windows 7 med hjälp av
prnjobs.vbs och andra cscript-kommandon, Windows PowerShell-cmdlets eller Windows Management Instrumentation (WMI).
skicka Nettosändning används för att skicka meddelanden till andra användare, datorer eller alias med skapade nätnamn. Kommandot net send är inte tillgängligt i Windows 10, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista men kommandot msg åstadkommer samma sak.
session Kommandot net session används för att lista eller koppla bort sessioner mellan datorn och andra i nätverket.
dela med sig Kommandot net share används för att skapa, ta bort och på annat sätt hantera delade resurser på datorn.
Start Net start-kommandot används för att starta en nättjänst eller lista över nätverkstjänster.
statistik Använd kommandot netstatistik för att visa nätverksstatistikloggen för
Server eller
Arbetsstation service.
sluta Kommandot net stop används för att stoppa en nättjänst.
tid Nettotid kan användas för att visa aktuell tid och datum för en annan dator i nätverket.
använda sig av Kommandot nätanvändning används för att visa information om delade resurser i nätverket som du för närvarande är ansluten till, samt ansluta till nya resurser och koppla från anslutna resurser.

Med andra ord kan kommandot nätanvändning användas för att visa de delade enheterna du har mappat till samt låta dig hantera de mappade enheterna.

användare Nätanvändarkommandot används för att lägga till, ta bort och på annat sätt hantera användare på en dator.
se Net view används för att visa en lista över datorer och nätverksenheter i nätverket.
helpmsg Net helpmsg används för att visa mer information om de numeriska nätverksmeddelanden du kan få när du använder nätkommandon. Till exempel vid körning
nettogrupp på en vanlig Windows-arbetsstation får du en
3515 hjälpmeddelande. För att avkoda detta meddelande, skriv
net helpmsg 3515 som visas
«Detta kommando kan endast användas på en Windows Domain Controller.» på skärm.
/? Använd hjälpomkopplaren med nätkommandot för att visa detaljerad hjälp om kommandot flera alternativ.

Spara i en fil oavsett a netto kommandot visas på skärmen med en omdirigeringsoperator med kommandot. Lär dig hur du omdirigerar kommandoutput till en fil eller se vår lista över kommandotolken för fler tips. Endast i Windows NT och Windows 2000 var skillnaden i netto kommandot och net1 kommando. Kommandot net1 gjordes tillgängligt i dessa två operativsystem som en tillfällig fix för ett Y2K-problem som påverkade netto kommando.

 

Exempel på nätkommando

nettovy

Detta är en av de enklaste nätkommandona som listar alla nätverksenheter. netto andel Nedladdningar = Z: Nedladdningar / GRANT: alla, FULL

I exemplet ovan delar jag Z: Nedladdningar mapp med alla i nätverket och ge dem alla full läs- / skrivåtkomst. Du kan ändra den här genom att ersätta den FULL med LÄSA eller FÖRÄNDRA endast för dessa rättigheter, samt ersätta alla med ett specifikt användarnamn för att ge delad åtkomst till just det användarkontot. nettokonton / MAXPWAGE: 180

Detta exempel på kommandot nätkonton tvingar användarens lösenord att löpa ut efter 180 dagar. Detta nummer kan vara var som helst från 1 till 49,710, eller OBEGRÄNSAT kan användas så att lösenordet aldrig går ut. Standard är 90 dagar. nätstopp «utskriftspooler»

Ovanstående exempel på nätkommando är hur du skulle stoppa Print Spooler-tjänsten från kommandoraden. Tjänster kan också startas, stoppas och startas om via Tjänstens grafiska verktyg i Windows (services.msc), men med hjälp av nätstoppkommandot kan du styra dem från platser som Command Prompt och BAT-filer.

netto start

netto start

Att utföra kommandot net start utan några alternativ som följer det (t.ex. net start «print spooler») är användbart om du vill se en lista över tjänster som för närvarande körs. Den här listan kan vara till hjälp när du hanterar tjänster eftersom du inte behöver lämna kommandoraden för att se vilka tjänster som körs.

 

Relaterade kommandon

Nätkommandona är nätverksrelaterade kommandon och kan ofta användas för felsökning eller hantering tillsammans med kommandon som ping, tracert, ipconfig, netstat, nslookup och andra.