Saltar al contenido

Elektronisk bromskraftsfördelning

13 de agosto de 2021
GettyImages 128239975 5a97049cc06471003784b264 f5ce532c727140b3a040fd6d03feba38

Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) är ett system med ytterligare bromskontroller som kan öka och förbättra funktionaliteten hos låsningsfria bromsar. Detta uppnås vanligtvis genom att övervaka ett antal olika system och sensorer och variera mängden kraft som appliceras på varje enskild bromsok. Genom att modulera mängden bromskraft som appliceras, baserat på väg- och körförhållanden, kan EBD-bromsar hjälpa till att förhindra farliga skridskor.

Hur fungerar elektronisk bromskraftsfördelning?

Eftersom de flesta tillverkare av originalutrustning (OEM: er) erbjuder minst en modell med EBD finns det många olika typer av EBD -bromsar som du kan stöta på. Emellertid använder EBD -system vanligtvis komponenter som:

  • hastighetssensorer
  • bromskraftsmodulatorer
  • elektroniska styrenheter
  • yaw sensorer
  • rattvinkelsensorer

Många av dessa komponenter används också av andra bromsrelaterade system, som elektronisk stabilitetskontroll och dragkontroll. Det sätt på vilket EBD -bromsar vanligtvis fungerar är att systemet tittar på data från hastighetssensorer för att avgöra om något av hjulen inte roterar med samma hastighet som de andra. Om det finns en avvikelse som indikerar att ett däck kan halka kan korrigerande åtgärder vidtas. Dessa system kan också jämföra data från en yaw -sensor till data från en rattvinkelsensor för att se om fordonet är över eller understyrt. Den informationen behandlas sedan av den elektroniska styrenheten för att fastställa den relativa belastningen på varje hjul. Om den elektroniska styrenheten fastställer att ett eller flera hjul har en lägre belastning än de andra, kan den använda bromskraftsmodulatorer för att minska bromskraften till det hjulet. Detta sker dynamiskt, så att bromskraften kan moduleras kontinuerligt som svar på rådande förhållanden.

Vad är poängen med elektronisk bromskraftsfördelning?

Syftet med EBD liknar syftet med relaterad teknik som låsningsfria bromsar och dragkontroll. Dessa tekniker är alla utformade för att förhindra att fordonets hjul låser sig, vilket kan göra att föraren tappar kontrollen mycket snabbt. Till skillnad från andra bromssystem kan EBD dynamiskt modulera bromskraften som appliceras på varje hjul. Den allmänna tanken bakom elektronisk bromskraftsfördelning är att hjulen låser lättare när de är under låg belastning. Traditionella proportioneringsventiler hanterar detta problem genom att applicera olika bromskraftnivåer på fram- och bakhjulen, men dessa hydraulventiler kan inte reagera på olika omständigheter och förhållanden. Under normala omständigheter kommer fordonets vikt att flyttas framåt när det saktar ner. Eftersom det lägger en tyngre belastning på framhjulen än de bakre, kan EBD -system reagera på den situationen genom att minska bromskraften på bakhjulen. Ett fordon som är tungt lastat bak kommer dock att bete sig annorlunda. Om bagagerummet är fullt med bagage kan ett EBD -system känna av den ökade belastningen och modulera bromskraften i enlighet därmed.

Vad är det bästa sättet att köra ett fordon som har elektronisk bromskraftsfördelning?

Om du befinner dig i ett fordon som innehåller EBD, bör du köra det som alla andra fordon som har låsningsfria bromsar. Dessa system fungerar bakom kulisserna för att automatiskt justera för extra vikt i bagageutrymmet, isiga eller våta förhållanden och andra variabler, så ingen extra ansträngning behövs från din sida. Det är dock en bra idé att vara extra försiktig när du bromsar och svänger tills du känner till hur fordonet hanterar.

Vad händer när elektronisk bromskraftsfördelning misslyckas?

Vid EBD -fel bör det konventionella bromssystemet fortsätta att fungera normalt. Det betyder att du vanligtvis kommer att må bra om du måste köra ett fordon som har ett felaktigt EBD -system. Du måste dock vara extra försiktig när du bromsar. Eftersom EBD och ABS (automatiska bromssystem) använder många av samma komponenter kommer dina låsningsfria bromsar ofta att misslyckas samtidigt som ditt elektroniska bromskraftsfördelningssystem, vilket innebär att du kan behöva pumpa dina bromsar istället för att utöva konstant tryck . Vissa tillverkare rekommenderar att du kontrollerar bromsvätskenivån om du misstänker ett felaktigt EBD -system eftersom vissa fordon använder samma varningslampa för låg vätska som används för andra bromsproblem. Om vätskenivån är låg bör du undvika att köra fordonet tills det har toppats och en mekaniker bör inspektera systemet för läckage.