Saltar al contenido

Så här tar du bort appar på en Samsung Smart TV

26 de julio de 2021
samsung smart tv lifestyle alt 5c89160046e0fb00013365c2

Vad du ska veta

 • 2020-modeller: Press Hem på fjärrkontrollen, gå till inställningar > Stöd > Enhetsvård > Hantera lagring. Välj appar, tryck på Raderaoch bekräfta.
 • 2017-19 modeller: Press Hem > Appar på fjärrkontrollen. Gå sedan till inställningar > Nedladdade appar > Radera och följ anvisningarna för att bekräfta.
 • 2015-16 modeller: Press Hem på fjärrkontrollen. Gå sedan till Appar > Mina appar > alternativ > Radera. Välj appar, tryck på Raderaoch följ anvisningarna för att bekräfta.

Den här artikeln beskriver hur man tar bort Samsung TV-appar på modeller som tillverkats efter 2015.

Så här tar du bort appar från en Samsung TV (2020)

Följ de här stegen för att ta bort appar från 2020 (TU / Q / LS-serien) Samsung TV: n:

 1. tryck på Hem -knappen på fjärrkontrollen för att ta fram smartnavet och välj sedan inställningar.

 2. Bläddra ner till Stöd fliken (molnet med ett frågetecken) och välj sedan Enhetsvård.

  Bläddra ner till fliken Support (molnet med ett frågetecken) och välj sedan Device Care.

 3. Vänta tills din TV kör en snabbsökning och välj sedan Hantera lagring.

  Vänta tills din TV kör en snabbsökning och välj sedan Hantera lagring.

 4. Välj den eller de appar du vill ta bort och välj sedan Radera.

  Välj den eller de appar du vill ta bort och välj sedan Ta bort.

 5. Välj OK att bekräfta.

  Välj OK för att bekräfta.

 6. Ett statusfält visas som visar borttagningsförloppet. När den når 100% väljer du OK. Appen ska inte längre visas i ditt visningsval.

  Välj OK igen för att stänga fönstret.

Så här tar du bort appar från en Samsung TV (2017-2019)

Följ dessa steg för att ta bort appar på 2017 (M / MU / Q / LS-serien), 2018 (N / NU / Q / LS-serien) och 2019 (R / RU / Q / LS-serien) Samsung TV: n:

 1. tryck på Hem på fjärrkontrollen för att komma åt Samsung TV Smart Hub.

  Samsung fjärrkontroll - Välj hemknapp

 2. Välj Appar ikonen (de fyra små rutorna) med fjärrkontrollens riktningsknapp.

  Samsung Remote med Smart Hub Bar

 3. Välj inställningar (kugghjulsikonen) i det övre högra hörnet på skärmen.

  Samsung TV Apps-inställningsikon högst upp till höger

 4. Bläddra ner till Nedladdade appar avsnittet och välj appen du vill ta bort.

  Samsungs nedladdade apparrad - 2018-modeller

 5. Välj Radera från popup-menyn. Du kan bli ombedd att välja Radera en andra gång för att bekräfta.

  Samsung borttagen nedladdad app - 2018-modeller

  Appar som är förinstallerade av Samsung (t.ex. Netflix) kan inte tas bort, men du kan ta bort dem från startskärmen.

Avinstallera appar på en Samsung TV (2015-2016)

Följ dessa steg för att ta bort appar på 2016 (K / KU / KS-serien) och 2015 (J / JU / JS-serien) Samsung TV: n:

 1. tryck på Hem på fjärrkontrollen och välj Appar.

  Samsung Smart Hub-startskärm - Välj appar

 2. Välj Mina appar.

  Samsung Smart TV My Apps-skärmen

 3. Välj alternativ längst ned på appskärmen.

  Samsung My Apps - Välj Alternativ

  På TV-apparater i J / JU / JS-serien, alternativ och Radera finns högst upp på skärmen.

 4. Välj Radera från menyn.

  Samsung My Apps - Välj Radera i Alternativ

 5. Välj den eller de appar som du vill ta bort.

  Samsung Delete Screen - Välj app som ska raderas

  Fabriksinstallerade appar blir gråtonade eftersom de inte kan raderas.

 6. Välj Radera längst ner på skärmen.

  Samsung Radera skärm - Ta bort vald app

 7. Välj Radera igen för att bekräfta.

  Samsung Delete Screen - Bekräfta att appen ska tas bort

 8. Ett statusfält visas som visar borttagningsförloppet. När den når 100% väljer du OK. Appen ska inte längre visas i ditt visningsval.

  Samsung - App borttagen - OK-knapp

Stödsidan för Samsung Smart TV har steg för att radera appar från äldre Samsung TV-modeller (E / EG / ES, H, HU, F-serien).

Hur man döljer appar på Samsung TV-startskärmen

Om du inte kan (eller inte vill) ta bort en app kan du åtminstone ta bort den från hemmenyn: Det kan finnas variationer i stegen beroende på TV: ns modell och år, så se användarhandboken om processen nedan fungerar inte.

 1. Markera appen du vill ta bort från startskärmen och tryck på ner på fjärrkontrollen.

 2. Välj Avlägsnaoch välj sedan Avlägsna om igen i popup-bekräftelsefältet. Appen ska inte längre visas på startskärmen. Du kan också flytta appens position i appfältet genom att välja Flytta.

  Samsung App - Bekräfta Ta bort app från App Launcher

Du kan fortfarande komma åt appar som du har tagit bort från startskärmen i Mina appar sida.