Saltar al contenido

Vad är en bilradiokod?

26 de junio de 2021
doubledinradio 59274b373df78cbe7e3cf838

En bilradiokod är en kort rad av nummer som är associerade med en säkerhetsfunktion som finns i vissa huvudenheter. Om din radio blinkar «CODE» har den funktionen och du måste sätta in koden om du någonsin vill använda din stereo igen. De flesta huvudenheter har en minnesfunktion som låter radion komma ihåg tid, förinställningar och annan information. Denna information går förlorad om batteriet någonsin dör eller kopplas bort, men för de flesta huvudenheter är det skadans omfattning. Vissa huvudenheter har dock också en stöldavskräckande funktion som får dem att sluta fungera om de tappar ström. Det betyder att om en tjuv någonsin stjäl din radio kommer din radio teoretiskt att bli en värdelös pappersvikt så snart de skär selen. Tyvärr börjar den här funktionen också om ditt batteri någonsin går sönder, vilket är vad du har att göra med just nu. För att få din huvudenhet att fungera igen måste du hitta rätt bilradiokod och mata in den med en metod som är specifik för din stereos märke och modell. Det finns ett par sätt att hitta koden och proceduren, och några av dem är till och med gratis. När du har koden kan du skriva ner den någonstans säker så att du aldrig behöver ta itu med det igen.

Hitta bilradiokoder

Det finns en massa olika sätt att hitta en bilradiokod, men de viktigaste i fallande ordning av komplexitet och kostnad är:

  • Kontrollera användarhandboken
  • Kontrollera OEM: s webbplats
  • Ring din lokala återförsäljare
  • Sök via gratis online-databaser
  • Betala en lokal butik eller onlinetjänst för att hitta eller beräkna koden

I vissa fall kan bilradiokoden för din huvudenhet skrivas ut i användarhandboken. Det här är inte en särskilt säker plats att ha det eftersom de flesta förvarar sina användarmanualer i fordonet, men det finns vissa fall där du hittar koden du letar efter i manualen. Vissa manualer har till och med ett utrymme på fram- eller baksidan för att skriva ner radiokoden. Om du köpte din bil begagnad kan den tidigare ägaren ha gjort det. När du har kontrollerat manualen är OEM: s webbplats nästa plats att leta efter. I de flesta fall vill du leta efter webbplatsen för den biltillverkare som byggde din bil, även om du kan behöva kontrollera webbplatsen för billjudföretaget som skapade själva huvudenheten. Om OEM i fråga har en online-databas med bilradiokoder kan du lägga in information som ditt fordonsidentifieringsnummer (VIN) och radionummer för att få åtkomst till din kod. Förutom OEM-databaser finns det också en handfull gratis databaser med koder för olika typer av radioapparater. Naturligtvis bör du alltid vara försiktig när du använder en av dessa resurser, eftersom inmatning av fel kod tillräckligt många gånger låser dig vanligtvis helt ur huvudenheten. Ett annat alternativ är att ringa din lokala återförsäljare. Även om du inte köpte ditt fordon från den specifika återförsäljaren kan de ofta hjälpa dig. Se till att ha fordonets märke, modell, år och VIN till hands förutom radions serienummer och artikelnummer. Du kan behöva prata med antingen delarna eller serviceavdelningen. Naturligtvis, kom ihåg att detta är en tjänst som de inte är skyldiga att tillhandahålla. Om inget av dessa alternativ fungerar måste du kontakta ett lokalt servicecenter eller använda en onlinetjänst som har tillgång till en databas med bilradiokoder. Det här är betalda tjänster, så du måste betala ut lite kontanter för att få din kod. De behöver vanligtvis känna till ditt fordons märke och modell, radioens märke, radiomodellen och både delens och serienumret på radion.

Ange en bilradiokod

Den exakta processen för att ange en bilradiokod varierar från en situation till en annan. I de flesta fall använder du volym- eller tunerknapparna eller knapparna för att välja siffror och klickar sedan på knappen eller trycker på en annan knapp för att gå vidare. Eftersom du kan låsa dig själv genom att göra fel eller sätta in fel kod för många gånger är det viktigt att veta vad du gör innan du börjar.

Bilradiokodspärr

Om du anger fel kod ett visst antal gånger kan radion låsa dig ut. Vid den tiden kan du inte ange några andra koder förrän du har slutfört en återställningsförfarande. I vissa fall måste du koppla ur batteriet igen och låta det vara frånkopplat ett tag. I andra fall måste du slå på tändningen (men inte starta motorn), slå på radion och vänta mellan en halvtimme och en timme. Det specifika förfarandet varierar från ett fordon till ett annat, så du måste antingen hitta rätt eller genomgå en del försök och fel.

Batteri «Keep Alive» -enheter

Du kan stöta på ”hålla vid liv” -enheter som är utformade för att förhindra att radion behöver en kod efter att batteriet har kopplats bort. Dessa enheter ansluts vanligtvis till cigarettändaren och de ger en begränsad mängd ström till det elektriska systemet medan batteriet är frånkopplat. Även om dessa enheter vanligtvis fungerar bra, utgör de risken att skapa en elektrisk kortslutning. Om du ansluter en av dessa enheter när du byter ut ett batteri, kommer den positiva batterikabeln som kommer i kontakt med någon jord (t.ex. den negativa batterikabeln, ramen, motorn osv.) Att orsaka en kort. Dessutom har mycket arbete som kräver att batteriet kopplas bort att göra med komponenter som kan skadas om de är «heta» när du drar ur kontakten eller kopplar in dem igen. Så även om dessa «hålla vid liv» -enheter är praktiska, bör de användas sparsamt och med stor försiktighet (eller inte alls.)