Saltar al contenido

Hur man lägger till sidor i en PDF

16 de julio de 2021
GettyImages 1159493171 ff1ec2aaab244c4c86aaf476aec812f8

Vad du ska veta

 • I Adobe Acrobat: Välj Organisera sidor, flytta markören dit du vill infoga en sida, välj den blå linjen och välj Infoga från fil.
 • I Word: Gå till Föra in och välj Tom sida i sidgruppen. Välj Objekt om du vill infoga en befintlig fil.
 • Använda DocHub: Välj rutnät i det övre vänstra hörnet och välj sedan Sida + för att lägga till en sida.

Den här artikeln förklarar hur du lägger till sidor i en PDF-fil med Adobe Acrobat, Microsoft Word, DocHub och Sejda.

Så här infogar du sidor i en PDF-fil med Adobe Acrobat

För att lägga till sidor i en PDF med Adobe Acrobat måste du uppgradera till en betald version av Adobe Acrobat.

 1. Öppna PDF-filen i Adobe Acrobat och välj Organisera sidor i den högra rutan.

 2. Dokumentet visas i en miniatyrförhandsgranskning. Flytta markören till höger om miniatyren, varefter du vill infoga en annan sida, tills en helt blå linje visas.

  Blå linje mellan sidorna i en PDF

 3. Välj den blå linjen och välj Infoga från fil.

  Infoga från fil i Adobe

 4. I Välj fil att infoga dialogrutan som visas väljer du filen du vill infoga och väljer Öppna.

  Välj fönstret Arkiv för att infoga

 5. Vänta medan Adobe konverterar sidan till en PDF och lägger till den i den befintliga PDF-filen.

  Ny sida infogad till PDF i Adobe

Hur man lägger till sidor i en PDF med Microsoft Word

När du använder Microsoft Word för att lägga till en sida i en PDF gör Word en kopia av PDF-filen och håller original-PDF-filen oförändrad. Så här använder du Word för att redigera en PDF.

 1. Öppna PDF-filen i Word genom att öppna Word och välja Fil > Öppna. Hitta PDF-filen och välj Öppna. Välj OK för att låta Word konvertera PDF till ett Word-dokument.

  Öppna PDF i Word

 2. Om filen öppnas i skyddad vy, välj Tillåt redigering högst upp i dokumentfönstret.

  Aktivera redigering i Word

 3. För att lägga till en tom sida i filen, gå till Föra in och välj sedan Tom sida i sidgruppen. Lägg till innehåll på sidan, som text eller bilder, efter önskemål.

  Tom sida på fliken Infoga i Word

 4. För att infoga en befintlig fil, gå till Föra in och välj Objekt i textgruppen.

  Infoga objekt i Word

 5. Välj Objekt om du vill bädda in ett annat objekt, till exempel ett Word-dokument eller ett Excel-diagram. Välja Text från fil om du bara vill infoga texten från ett annat dokument.

 6. När du har lagt till alla sidor väljer du Fil > Spara som.

 7. Välj PDF från rullgardinsmenyn Filformat.

  PDF som filtyp i Word Save-fönstret

 8. Ange ett nytt filnamn för att göra en kopia av dokumentet och behåll den ursprungliga PDF-filen intakt. Välj Spara för att spara filen.

Hur man lägger till sidor i en PDF med DocHub

DocHub är ett tillägg tillgängligt för Google Docs som ger dig möjlighet att redigera och signera PDF-filer. Du kan också använda DocHub med en e-postadress eller ett Dropbox-konto.

 1. Börja med att logga in på DocHub med din e-postadress, Google-konto eller Dropbox-konto.

  Skärmdump av inloggningssidan för DocHub.

 2. Du ombeds att tillåta åtkomst till ditt konto. Välj Tillåta.

  Skärmdump av DocHub-åtkomst.

 3. Välj för att lägga till en sida rutor i sidans övre vänstra hörn. Detta öppnar en miniatyrvy av sidorna i hela PDF-filen till vänster på skärmen.

  Skärmdump av DocHub.

 4. I skärmens nedre vänstra hörn väljer du Sida + för att lägga till en sida.

  Skärmdump för att lägga till sidor i PDF med DocHub

 5. Du kan ordna om sidornas ordning genom att flytta sidorna i förhandsgranskningsikonen.

Hur man lägger till sidor i en PDF med Sejda

Sejda är en gratis PDF-redigerare online som också låter dig lägga till sidor. Så här lägger du till sidor i en PDF med Sejda. Medan tjänsten är gratis är du begränsad till att behandla 200 sidor eller 50 MB data per timme. Därefter måste du välja en betald tjänst.

 1. Besök sidan Sejda online för PDF-uppladdare. Ladda upp ett befintligt dokument eller skapa ett nytt.

 2. När ditt dokument har laddats upp ser du Infoga sidan här mellan varje sida. Välj den för att lägga till sidan och en tom sida läggs till i dokumentet.

  Skärmdump som visar alternativet Infoga sida i Sejda.

 3. Välj Applicera förändringar.

  Skärmdump av Sejda Apply-knappen.

 4. Seja bearbetar ditt dokument och ger dig möjlighet att ladda ner filen till din dator, Dropbox, Google Drive eller OneDrive.