Saltar al contenido

Vad är intermodulationsdistorsion (IMD)?

16 de junio de 2021
GettyImages 172921121 BeholdingEye 57b9e6405f9b58cdfddaf4bf

Intermodulation Distortion är en förstärkare eller förförstärkarspecifikation som kvantifierar de icke-harmoniska frekvenserna som läggs till en insignal. Det kan också finnas för andra ljudkomponenter som högtalare, CD / DVD / mediaspelare, etc. och kan vara en av de svåraste musikrelaterade snedvridningarna att mildra i ljudsystem.

Hur intermodulationsförvrängning fungerar

I likhet med total harmonisk distorsion mäts intermodulationsdistorsion och representeras som en procentandel av den totala utsignalen. Och precis som med Total Harmonic Distortion är lägre siffror bättre för förbättrad prestanda. Intermodulationsförvrängning kan uppstå när två eller flera signaler blandas genom en icke-linjär förstärkarenhet. Var och en av tonerna interagerar med varandra och producerar förändrade (eller modulerade) amplituder. Detta resulterar i bildandet av frekvenser (ofta kallade «sidoband») som inte finns i originalsignalen. Eftersom dessa sidobandfrekvenser dyker upp vid summan och skillnaden mellan de ursprungliga tonerna, anses de vara icke-harmoniska och mycket oönskade på grund av den omoniska musiken. För att illustrera, säg att instrumentet en spelar en ton och producerar en grundfrekvens på 440 Hz. Harmoniska frekvenser (heltal multipel av det grundläggande) för instrument ett inträffar vid 880 Hz, 1220 Hz, 1760 Hz, och så vidare. Om en förstärkare skapar en icke-harmonisk frekvens på 300 Hz tillsammans med grundfrekvensen 440 Hz kommer en tredje frekvens på 740 Hz att reproduceras (440 Hz + 300 Hz) och 740 Hz är inte en överton på 440 Hz. Således kallas det intermodulationsförvrängning eftersom det är mellan harmoniska frekvenser.

Varför intermodulationsförvrängning är viktigt

Eftersom intermodulationsdistorsion är diskordant (inte harmonisk) är det en mer meningsfull mätning. Och när det är närvarande är det mycket lättare att ta upp efter örat än harmonisk distorsion, eftersom övertoner vanligtvis finns i ljudsignaler ändå. Men vid lägre volymnivåer och / eller med enklare musik kanske Intermodulation Distortion inte är så märkbar. Separata toner kan fortfarande höras tydligt, men när volymen ökar till en punkt där icke-linjäritet inträffar i förstärkaren, förändras och oönskad generering av frekvenser rörelse eller suddar ut originalsignalen. Denna effekt förenas också med mer komplexa musikgenrer (t.ex. orkester) där det finns större interaktion mellan alla frekvenser. Och resultatet kan bli skapandet av ett ljudgolv som effektivt urholkar ljuddetaljer och precision. I bästa fall leder Intermodulation Distortion till tråkig, slöjd eller livlös klingande musik. I värsta fall låter allt hårt och / eller grovt förvrängt. Men som med total harmonisk distorsion är intermodulationsdistorsion vanligtvis så låg att den är omärkbar. De flesta moderna förstärkare är tillräckligt utformade för att göra Intermodulation Distortion ganska obetydlig. Kom bara ihåg att dina öron är bättre bedömare av ljudkvalitet, så bedöm inte komponenter enbart efter specifikationen för Intermodulation Distortion.