Skip to content

Chkdsk-kommandot

17 de juni de 2021
chkdsk command 2625838 c36255118f404dc18cbc62b4e5663bed

Kort för ”check disk” är kommandot chkdsk ett kommandotolkskommando som används för att kontrollera en viss disk och reparera eller återställa data på enheten om det behövs. Chkdsk markerar också alla skadade eller felaktiga sektorer på hårddisken eller disken som ”dåliga” och återställer all information som fortfarande är intakt.

 

Chkdsk-kommandotillgänglighet

Kommandot chkdsk är tillgängligt från kommandotolken i operativsystemen Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista och Windows XP. Kommandot chkdsk är också tillgängligt via kommandotolken i avancerade startalternativ och alternativ för systemåterställning. Det fungerar också från återställningskonsolen i Windows 2000 och Windows XP. Chkdsk är också ett DOS-kommando, tillgängligt i de flesta versioner av MS-DOS. Tillgängligheten för vissa chkdsk-kommandoswitchar och annan chkdsk-kommandosyntax kan skilja sig från operativsystem till operativsystem.

 

Chkdsk Command Syntax

chkdsk [volume:] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L:size] [/perf] [/scan] [/?]

Se Hur man läser kommandosyntax om du inte är säker på hur du tolkar kommandosyntaxen chkdsk ovan eller beskrivs i tabellen nedan.

Chkdsk-kommandoalternativ
Artikel Förklaring
volym: Detta är enhetsbokstaven för den partition som du vill kontrollera om det finns fel.
/ F Detta chkdsk-kommandoalternativ fixar eventuella fel som finns på disken.
/ V Använd detta chkdsk-alternativ på en FAT- eller FAT32-volym för att visa hela sökvägen och namnet på varje fil på disken. Om det används på en NTFS-volym, kommer det att visa saneringsmeddelanden (om det finns några).
/ R Det här alternativet ber chkdsk att hitta dåliga sektorer och återställa all läsbar information från dem. Detta alternativ innebär
/ F när
/skanna anges inte.
/ X Detta kommandoalternativ innebär
/ F och kommer att tvinga ner en demontering av volymen vid behov.
/ Jag Det här alternativet utför ett mindre kraftfullt chkdsk-kommando genom att instruera kommandot att köra snabbare genom att hoppa över vissa regelbundna kontroller.
/ C Samma som
/ Jag men hoppar över cykler i mappstrukturen för att minska den tid som kommandot chkdsk körs.
/ L:
storlek
Använd det här chkdsk-kommandot för att ändra storlek (i KB) på loggfilen. Standardstorlek för loggfil för chkdsk är 65536 KB; du kan kontrollera den aktuella loggfilstorleken genom att köra
/ L. utan alternativet ”storlek”.
/perfekt Det här alternativet gör att chkdsk kan köras snabbare genom att använda mer systemresurser. Det måste användas med
/skanna.
/skanna Detta chkdsk-alternativ kör en online-genomsökning på en NTFS-volym men försöker inte reparera den. Här betyder ”online” att volymen inte behöver demonteras utan kan förbli online / aktiv. Detta gäller både interna och externa hårddiskar; Du kan fortsätta använda dem under hela genomsökningen.
/ spotfix Det här chkdsk-alternativet stänger av volymen bara kort för att åtgärda problem som skickades till loggfilen.
/? Använd hjälpomkopplaren med chkdsk-kommandot för att visa detaljerad hjälp om kommandona ovan och andra alternativ som du kan använda med chkdsk.

Andra mindre vanliga chkdsk-kommandor växlar finns också, som / B att omvärdera dåliga kluster på volymen, / forceofflinefix som kör en online-skanning (en skanning medan volymen är aktiv) men sedan tvingar reparationen att köra offline (när volymen har demonterats), / offlinescanandfix som kör en offline chkdsk-skanning och sedan åtgärdar eventuella problem som hittades och andra som du kan läsa mer om genom /? växla. De / offlinescanandfix alternativet är samma som / F förutom att det bara är tillåtet på NTFS-volymer. Om du använder kommandot chkdsk från Recovery Console i äldre versioner av Windows, använd / s istället för / F ovan för att instruera chkdsk att utföra en omfattande kontroll av enheten och korrigera eventuella fel.

 

Exempel på kommandon i Chkdsk

chkdsk

I ovanstående exempel körs chkdsk helt enkelt i skrivskyddat läge eftersom ingen enhet eller ytterligare alternativ angavs. Om problem hittades när du kör detta enkla chkdsk-kommando, vill du se till att använda exemplet nedan för att rätta till eventuella problem. chkdsk c: / r

I det här exemplet används chkdsk-kommandot för att utföra en omfattande kontroll av C: köra för att korrigera eventuella fel och hitta eventuell återställningsinformation från dåliga sektorer. Detta används bäst när du kör chkdsk utanför Windows, som från en återställningsskiva där du måste ange vilken enhet som ska skannas. chkdsk c: / scan / forceofflinefix

Detta chkdsk-kommando kör en online-skanningC: volym så att du inte behöver demontera volymen för att köra testet, men istället för att åtgärda några problem medan volymen är aktiv skickas problemen till en kö som kommer att lösas i en offlinereparation. chkdsk c: / r / scan / perf

I det här exemplet kommer chkdsk att lösa problem på C: kör medan du använder den och kommer att använda så mycket systemresurser som tillåtet så att den körs så snabbt som möjligt.

 

Chkdsk-relaterade kommandon

Chkdsk används ofta med många andra kommandotolkskommandon och Recovery Console-kommandon. Kommandot chkdsk liknar kommandot scandisk som används för att kontrollera hårddisk eller diskett för fel i Windows 98 och MS-DOS.