Skip to content

Fungerar bilnyckelsökare verkligen?

9 de augusti de 2021
120474571 56a1044f3df78cafdaa7dec5 1590260fce094ea091d9e123e5dc9a2b

För glömska människor kan bilnyckelsökare vara en livräddare. Men många av dem har irriterande designfel eller försummelser som gör upplevelsen av att använda en lokaliserare lite krångel, eller kanske till och med värdelös. För att lära dig om en bilnyckelsökare är rätt för dig eller inte, bör du först förstå hur dessa enheter fungerar.

Hur fungerar bilnyckelsökare?

Vissa bilnyckelsökare är beroende av Bluetooth -teknik, medan andra använder radiofrekvenssändningar (RF) för att markera platser. Vissa nyare nyckelplockare använder RFID -teknik, som är lite mer sofistikerad än RF, eftersom den använder lokala elektromagnetiska fält för att identifiera och spåra taggar. Den andra huvudsakliga skillnaden mellan viktiga sökare är att vissa kräver en särskild lokaliseringsenhet och andra är beroende av din smartphone. Enheter med en dedikerad enhet har ofta ett större utbud, men det innebär också en komponent till att hålla reda på.

Bluetooth Key Locators

Fördelen med Bluetooth är att nästan varje smartphone har Bluetooth -funktionalitet, vilket innebär att du kan använda din telefon för att hitta dina nycklar – du behöver inte skaffa en separat spårningsenhet. Vissa Bluetooth -nyckelsökare fungerar tvärtom: Om du har dina nycklar men inte hittar din telefon kan du använda lokaliseringsfoben för att pinga och hitta telefonen. Nackdelen med Bluetooth -sökare är deras utbud. Även om Bluetooth -enheter hävdar intervall på 30 fot eller mer, är de faktiska avstånden ofta mindre. Många tycker att Bluetooth -nyckelsökare bara fungerar inom tio meter från sina saknade nycklar. Fysiska hinder som väggar och dörrar kan göra det effektiva intervallet ännu kortare.

RFID Key Locators

RFID -sökare fungerar ungefär som Bluetooth. I stället för att hålla reda på en fristående mottagarenhet använder RFID -sökare små klistermärken eller brickor som du märker till dina ägodelar. Detta är praktiskt eftersom RFID -klistermärken är små, passiva enheter som inte ger något ljud. Allt du gör är att para ihop klistermärket med en lokaliseringsenhet som har möjlighet att identifiera platsen för klistermärkena.

Andra radiofrekvensnyckelsökare

Om en nyckelsökare inte har Bluetooth, är chansen stor att den har en dedikerad spårningsenhet – en dongel som används i stället för en smartphone -app. Även om det är till hjälp för alla som inte har en smartphone, kan en lokaliseringsdongel vara till besvär för alla som är benägna att förlora saker som nycklar eller telefoner. Några av dessa sökare har intervall på 60 fot eller mer, men de lider av samma problem som Bluetooth -sökare när det gäller hinder. Även om radiovågor kan tränga igenom fasta föremål som väggar och kylskåp, dämpar detta signalen och minskar det tillgängliga intervallet.

Är bilnyckelsökare värda det?

Även om bilnyckelsökare har potentiellt irriterande nackdelar, kan de vara ett effektivt sätt att hitta dina förlorade nycklar. Eftersom dessa sökare har begränsningar finns det fall där du fortfarande inte kan hitta dina nycklar. Det är dock alltid lättare att hitta nycklar som har en sökare ansluten än nycklar utan en sökare. Även om signalen på din sökare är dämpad och du måste jaga runt innan din sökare gör en anslutning, är hjälp från en sökare bättre än ingenting.