Skip to content

Vad är en M -fil?

16 de augusti de 2021
m files 59ee67e1845b3400112c657a

En fil med filändelsen M kan tillhöra ett av flera filformat, men många av dem är på något sätt relaterade till en källkodfil. En är filformatet MATLAB Source Code. Dessa är textfiler som lagrar skript och funktioner för MATLAB -programmet som kan användas för att köra matematiska åtgärder för att plotta grafer, köra algoritmer och mer. Filen fungerar på samma sätt som att köra kommandon via kommandoraden MATLAB men gör det mycket lättare att köra vanliga åtgärder igen. En liknande användning för M -filer är med Mathematica -programmet. Det är också ett textbaserat filformat som lagrar instruktioner som programmet kan använda för att köra vissa matematikrelaterade funktioner. Objective-C Implementation-filer använder också detta filtillägg. Dessa är textfiler som innehåller variabler och funktioner som används inom ramen för applikationsprogrammering, vanligtvis för macOS- och iOS -enheter.

Vissa M -filer är istället Mercury Source Code -filer som är skrivna på Mercury programmeringsspråk. Det är osannolikt att det är den här typen av filer du har men ytterligare en användning för filtillägget M är för PC-98 Game Music-låtfiler som används för att emulera instrument på japanska PC-98-datorer.

Hur man öppnar en M -fil

MATLAB källkodfiler kan skapas av och öppnas med en textredigerare som Anteckningar i Windows eller Anteckningar ++. Men MATLAB M -filer är faktiskt inte användbara om de inte öppnas i MATLAB -programmet. Du kan göra detta via MATLAB -prompten genom att ange filnamnet, som myfile.m. M -filer som används av Mathematica öppnas naturligtvis med det programmet. Eftersom de bara är textfiler betyder det också att du kan öppna den med en textredigerare, men samma koncept gäller för MATLAB -filer eftersom de bara är användbara inom ramen för Mathematica. Eftersom Objective-C Implementation-filer är textfiler kan de användas med alla textredigerare som redan nämnts, inklusive sådana som jEdit och Vim. Dessa M -filer är dock inte tillämpliga förrän de används med Apple Xcode eller någon annan relaterad kompilator. Mercury Source Code-filer liknar de andra textbaserade filformaten ovanifrån men är egentligen bara användbara med winmercury eller denna Mercury-kompilator. PC-98 M-filer kan öppnas med FMPMD2000. Du måste också se till att du har två DLL -filer: WinFMP.dll och PMDWin.dll. Du kan hämta dem från den här nedladdningssidan.

Hur man konverterar en M -fil

De flesta textredigerare som nämns på denna sida kan konvertera en M-fil till ett annat textbaserat format som HTML eller TXT. Detta gäller dock bara textformaten, inte något annat som en PC-98-ljudfil. Att spara koden i en M -fil till PDF är möjlig med MATLAB. Med filen öppen, leta efter en Redigera M -filkonfiguration eller någon sorts Exportera eller Spara som meny. Om du vill konvertera en annan M -fil till PDF, en som inte är relaterad till MATLAB, kan du prova en av dessa gratis PDF -skrivare. MATLAB Compiler kan konvertera dessa filer till EXE för användning med MATLAB Runtime, vilket gör att MATLAB -appar kan köras på datorer som inte har programvaran installerad.

Kan du fortfarande inte öppna filen?

Vissa filer förväxlas lätt med andra eftersom deras filtillägg delar vanliga bokstäver. Det är möjligt att du inte riktigt har en M -fil och det är därför det inte öppnas med M -öppnare eller omvandlare ovanifrån. Det här filtillägget är helt klart bara en bokstav långt, så även om det kan tyckas osannolikt att du blandar ihop det med en annan fil som tillhör ett annat filformat, är det fortfarande viktigt att dubbelkolla. Till exempel finns det flera filformat som använder M för att identifiera filen, som M3U, M2 och M3 (Blizzard -objekt eller modell), M4A, M4B, M2V, M4R, M4P, M4V, etc. Om du markerar filtillägget för din fil och märka att den tillhör ett av dessa format, använd sedan länken eller undersök suffixet för att lära dig hur du öppnar den. Om du faktiskt har en M -fil men den inte öppnas med förslagen på den här sidan, är det möjligt att du har ett riktigt oklart format. Använd en textredigerare som Anteckningar ++ för att öppna den som ett textdokument. Det kan finnas några ord eller fraser där som ger bort programmet som gjorde det eller beskriver vad som används för att öppna det.