Skip to content

Windows filkomprimering

12 de augusti de 2021
zip files 593e751f3df78c537be5c083

Använd Windows filkomprimering för att minska storleken på en fil. Fördelen för dig blir mindre utrymme som används på din hårddisk eller andra media (CD, DVD, Flash Memory Drive) och snabbare e -post av bilagor. Filtypen avgör hur mycket filkomprimering som minskar dess storlek. Till exempel komprimeras digitala foton (jpegs) ändå, så att komprimera en med detta verktyg kanske inte minskar dess storlek. Men om du har en PowerPoint -presentation med massor av bilder, kommer filkomprimering säkert att minska filstorleken – kanske med 50 till 80 procent.

Högerklicka för att välja filkomprimering

För att komprimera filer, välj först filen eller filerna du vill komprimera. (Du kan hålla ned CTRL för att välja flera filer. (Du kan komprimera en fil, några filer, till och med en katalog med filer om du vill). När du har valt filerna högerklickar du och väljer Skicka till och klicka Komprimerad (zippad) mapp.

Originalfilen är komprimerad

filkomprimering i Windows

Windows kommer att komprimera filen eller filerna till en zippad mapp (komprimerade mappar visas som en mapp med en blixtlås) och placerar den i samma mapp som originalet. Du kan se en skärmdump av en komprimerad mapp, bredvid den ursprungliga. Vid denna tidpunkt kan du använda den komprimerade filen för vad du vill: lagring, e -post, etc. Den ursprungliga filen kommer inte att ändras av vad du gör med den komprimerade – det här är två separata filer.